Vi er pionerer inden for digital støtte til børn og unge

Center for Digital Pædagogik er en af Danmarks førende organisationer inden for online rådgivning og digital trivsel for unge. I over femten år har vi arbejdet for at øge børn og unges trivsel i en verden præget af digitale og sociale medier.

Vi driver flere store online rådgivninger, holder foredrag for tusindvis af elever, fagpersoner og forældre hvert år, og så indgår vi i en lang række nationale såvel som internationale partnerskaber.

I CfDP foretrækker vi at lægge øret til jorden fremfor alene at basere vores viden på rapporter. Centret er dybt rodfæstet i den pædagogiske praksis, og det betyder, at vi stræber mod at varetage interesserne for de tusindvis af børn og unge, som vi hvert år underviser og rådgiver.

CfDP i tal

Vi når bredt ud med vores rådgivning og oplæg for børn, unge, forældre og fagpersoner i hele Danmark.

2,5 mio +
Sidevisninger om året på vores platforme
50 +
Digitalpædagogiske samarbejdskommuner
6500 +
Årlige digitale rådgivningssessioner