Medarbejdere

Centerets ansatte er en palet af unikke personligheder. Vi oplever styrken i vores forskelligheder, når alle byder ind med deres særlige viden, erfaringer, vinkler og nye input. Vores daglige arbejde er præget af den fantastiske energi, der opstår, når mange forskellige fagligheder og livserfaringer mødes.

CfDPs Nyhedsbrev

Du vil løbende blive opdateret omkring de unges digitale liv, cirka hveranden måned.