Med sig bringer Jacob solid erfaring fra et virke som folkeskolelærer med fokus på udsatte unge og efterfølgende som SSP-konsulent, iblandet en naturlig interesse for god og tidlig forebyggelse – også digitalt. I dag holder han workshops om digital kriminalitetsforebyggelse og trivsel for elever, fagpersoner og forældre. Derudover bidrager han til udvikling af undervisningsmaterialer og faglig sparring på tværs af centret.

Jacob er kriminolog og oprindeligt uddannet lærer men har også efteruddannet sig til AKT- og inklusionslærer. Han har mange års erfaring fra skoleområdet i arbejdet med især udsatte børn og unge. De sidste 8 år har han arbejdet som SSP-konsulent, og har i denne sammenhæng arbejdet meget med nye forebyggende indsatser på tværs af organisationer og fagligheder. Indsatserne har gang på gang bekræftet for Jacob, at samskabelse er nøglen til udvikling, og at vi er nødt til at løfte i flok.

Med sit rolige og målrettede væsen elsker Jacob at sidde og fundere over ungdomslivet fra sommerhusets strandkant eller havens shelter, hvor wi-fi’en meget belejligt ikke rækker ned.