Tre pointer om Centeret

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet. Vi driver en lang række forebyggende indsatser for unge på Cyberhus.dk, Scammed.dk, Netstof.dk og Gruppechat.dk med ca. 1.5 millioner besøgende om året.

Som selvejende institution arbejder vi socialøkonomisk og geninvesterer vores overskud i nye sociale projekter til gavn for børn og unge i Danmark. Center for Digital Pædagogik er tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde, hvor vi arbejder på at styrke den socialpædagogiske indsats over for udsatte børn og unge i Danmark.

Med snart 20 år på bagen har CfDP vist sig som en af de mest robuste og vedholdende aktører indenfor digital trivsel i Danmark. Vi så tidligt, at der manglede flere muligheder for børn og unge, der søgte rådgivning. Senere begyndte fagpersoner og forældre selv at ville hjælpe til, og det har i samspil med dynamik og innovationsevne ført til det CfDP, der findes i dag.

Medarbejdere

Center for Digital Pædagogik tæller 15 dygtige medarbejdere og omkring 40 frivillige ildsjæle.

Centerets ansatte er en palette af unikke personligheder og kompetencer. Vi oplever styrken i vores forskelligheder, når alle byder ind med deres særlige viden, erfaringer, vinkler og nye input. Vores daglige arbejde er præget af den fantastiske energi, der opstår, når mange forskellige fagligheder og livserfaringer mødes.

Værdier i vores arbejde

Vi er nysgerrige – vi forholder os nysgerrigt og anerkendende til den enkelte unge i vores online rådgivning. Men også til de muligheder og ressourcer, der vokser ud af vores samarbejdsprojekter, og til de megatrends der præger de unges digitale trivsel.

Vi er legende – vi møder vores omverden med et let og positivt sind. Leg og humor giver os en åbning til at bygge bro mellem mennesker, men det giver også mod til at eksperimentere og udsyn til at tænke nyt.

Vi er praksisnære – vi læser nye trends, metoder og rapporter i lyset af vores egen praksis. Fordi vi ikke selv er unge, insisterer vi på at fastholde en respektfuld og ydmyg tilgang til de nye generationer ved lytte til dem personligt, så vi også i fremtiden kan fortsætte med at møde dem i øjenhøjde.

Vi er flerfaglige – vores arbejdsfelt går på tværs af traditionelle skillelinjer og former. Det sætter os i stand til at trække fagligheder, forvaltninger og forståelser sammen på nye måder, så vores projekter bedre formår at rumme den diversitet og kompleksitet, som de nye medier fører med sig.

CfDPs Bestyrelse

Center for Digital Pædagogik har en erfaren og bredt sammensat bestyrelse, der består af folk fra forskning, it-branchen, den digitalpædagogiske verden og det kommunale. Hver især tapper de ind de forskellige fagligheder, CfDP arbejder med til dagligt.

Fælles for gruppens medlemmer er ambitionen om at gøre en forskel for udsatte børn og unge.

Bestyrelsen arbejder ud fra gældende vedtægter og tager sin egen sammensætning op til revision hvert andet år. Bestyrelsens vigtigste opgave er at kunne afspejle den virkelighed, som CfDP befinder sig i.

En del af KFUM’s Sociale Arbejde

CfDP er en del af KFUM’s Sociale Arbejde og arbejder for at styrke børn og unges trivsel, online såvel som offline. Samarbejdet tager afsæt i en fælles grundværdi om at alle mennesker har meget at give hinanden, uanset hvilken sårbarhed og erfaring man bærer rundt på. Det er ligeledes med en forståelse af at mennesket består af en kompleks helhed, hvor sårbarhed og styrke følges ad i fællesskab – det ene udelukker ikke det andet.

Din genvej til ny viden

Vores nyhedsbrev udkommer cirka hveranden måned, og du kan til enhver tid afmelde dig.