Go’Gaming

I samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde udvikler vi et koncept omkring gaminggrupper målrettet børn og unge i sårbare posisitoner. Det hedder “Go Gaming” og er støttet af Velux Fonen. Her skal vi i fællesskab, frem til 2024, videreudvikle på computerspil som pædagogisk redskab som en del af indsatsen hos Værestedet Gademix i Kolding, Ungdomshuset Gefionsgården i Horsens og herberget Skjoldbo i Esbjerg.

Og grupperne er allerede godt i gang i Go Gaming projektet. Allerede i 2021 afviklede projektet 122 aktivitetsdage med i alt 28 unge i sårbare positioner som deltagere.

Resultaterne herfra viser blandt andet, at gaming kan være et fantastisk redskab til at nå unge hjemløse.

Ønsker man mere information om projektet, kan projektleder Louise Gade Ellekrog kontaktes på lge@kfumsoc.dk

Nyby

I 2022 har vi indgået samarbejde med Skanderborg Kommune og KFUM’s Sociale Arbejde om at teste brugen af app’en Nyby. Formålet er at bringe kommune og civilsamfund tættere på hinanden i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner, og på den måde bidrage til øget trivsel. Projektet er støttet af BIKUBENFONDEN, og løber over 1½ år.

KFUM’s Sociale Arbejde har mange års erfaring med at engagere og motivere frivillige kræfter, og de kan se en klar fordel ved at gøre rammerne for frivillighed mere fleksible, ligesom at de har et stort ønske om også at arbejde tættere med den kommunale indsats, så vi, i fællesskab, kan sikre at flere unge modtager den støtte de har brug for, når de har brug for den, uafhængigt af paragraffer og aldersbegrænsninger. 

Læs mere om vores arbejde