De unge i grupperne har ikke andet til fælles end en udfordring i deres hverdag og en kærlighed for computerspil og gaminguniverserne. Nogle unge er der, fordi ADHD, autisme- eller angst-diagnoser er begyndt at blive for meget. Andre er der, fordi de har været uden for gruppen af jævnaldrende lidt for længe, og nu har de brug for at træne deres sociale kompetencer.

Jeg er blevet meget mere social.

Før i tiden har jeg haft store problemer med at snakke med folk. Og så har jeg fået venner. Jeg har ikke rigtig haft venner før, men det har jeg nu i Gaming Gruppen. Jeg har bare generelt fået mere selvtillid.

Ung mand Gaming gruppen – Aarhus Kommune

Når de unge starter op i gruppeforløbet, har de en kickoff-samtale med to projektmedarbejdere. Her fortæller de unge, hvad de selv synes, de er gode til, og hvad de godt kunne tænke sig at træne. Det billede, som den unge tegner af sig selv, og de kommentarer som forældre/kontaktpersoner har, er udgangspunktet for, om projektgruppen mener, at den unge “lykkes” undervejs i forløbet.

Undervisning til både børn og forældre

De nye i projektet bliver kaldt aspirantholdet. De mødes hver mandag. Eliteholdet, som har været med i længere tid, mødes hver onsdag, først til gaming og så fællesspisning, og om torsdagen er der åbent hus for alle dem, som har lyst til at komme. Oftest er det næsten alle, der dukker op.

Aspiranterne bruger dagligdagen i projektet på undervisning om gaming, gruppeøvelser og selve computerspillet. Aspiranternes forældre er også en del af projektet, og de deltager i et separat undervisningsforløb. Forældrene kan også deltage i møder med andre forældre om de ting, som kan bekymre eller begejstre, når ens barn er computerspiller.

Undervisningen for både unge og forældre kommer omkring forskellige emner, blandt andet om man kan blive afhængig eller voldelig af computerspil, men også hvordan man kan bruge kompetencer og erfaringer fra gaming i den virkelige verden.

Gaming træner de unge til situationer i undervisningen

Undervisningen i projektet er ikke knyttet til PISA-tests eller et læsepensum. Den tager udgangspunkt i at møde de unge i deres hobby og samtidig hjælpe den unge med at træne, hvordan man sidder og opfører sig i en undervisningssituation.

Lektionerne bliver i nogle tilfælde kørt af unge, som har været i projektet længere tid end aspiranterne. Det kan være angstprovokerende at fremlægge foran en gruppe af jævnaldrende, men når man skal tale om røggranater på Mirage og Inferno, fremfor tysk grammatik eller brøkregning, så er det nogle gange lidt nemmere og også rigtig god træning.

På overfladen går gaming projektet “bare” ud på at hænge ud med de unge og spille lidt computer, men i virkeligheden er der mange pædagogiske, psykologiske og sociale overvejelser med i projektet.

Projektet gør en forskel

I alt har 80 unge været igennem Gaming Gruppe-forløb i Aarhus Kommune, og fire andre kommuner i resten af landet enten har oprettet eller er ved at oprette forløb med egne unge.

Vi har opdaget en større glæde og social kapacitet hos de unge, som deltager i projektet, men vi har også set en nedgang af negativ adfærd som gambling (skinbetting og spil på Esport) og udadreagerende adfærd.

Den vigtigste brik i puslespillet har dog været, at vi kan se, at de unge vokser som mennesker og bliver gladere. Det er ikke computerspillene, som gør de unge gladere. Det er projektets stemning og miljø, der gør forskellen.

Er du blevet tændt på at oprette en Gaming Gruppe til de unge i jeres kommune?

Så tøv ikke med at kontakte vores gaming-ekspert Daniel Diaz. Du kan også læse mere om den praktiske implementering af metoden i vores gratis hæfte her.

Udbredelsen af Gaming Grupperne er støttet af Sundheds- og Ældreministeriet.