Eksempler

Grænseløst.dk har fået sin egen visuelle identitet og en kampagnestrategi, der går lige til kanten. Her ses vores “webshop”, hvor unge kan bytte sig til materialle og immaterialle goder for penge eller intimitet.
Varerne i shoppen er ikke helt som vi kender dem andre steder fra. Ved klik føres man til endnu mere utraditionelle betalingsmuligheder.
Betalingsmulighederne er mange, men ikke lige attraktive for alle. Ved klik føres man videre til sitets egentlige oplysende indhold.
På Grænseløst.dk har vi bl.a. arbejdet med testfunktionalitet for at skabe en mere skræddersyet brugeroplevelse.

Kunde:

Socialstyrelsen

Leverance:

Komplet kampagne samt faglige kompetenceløft

Indbefattede ydelser:

Digital kampagne, digitalpædagogisk funktionalitet, kompetenceudvikling, strategisk rådgivning

Se løsningen:

grænseløst.dk

Grænseløst.dk og samarbejdet med puljens øvrige modtagere har givet os mulighed for at nytænke måden, vi anskuer og arbejder med tidlig forebyggelse til unge.

Målgruppen var unge i risiko for at indgå i prostitutionslignende relationer, og kampagnens formål var altså grundlæggende at forebygge at flere unge i udsatte positioner udveksler intimitet for materielle eller immaterielle goder. Samtidig har vi haft en ambition om at skabe et fagligt samlingssted for de specialiserede organisationer, der tilbyder rådgivning og behandling til målgruppen, så de unge oplever en kortere vej over i tilbud, der er relevante for dem.

Vi ved, at hvis vi skal nå de unge i øjenhøjde, så er kommunikationen nødt til også at være målrettet dem, som ikke nødvendigvis anser deres egen adfærd eller handlinger som problematiske, men som blot er nysgerrige på f.eks. sugardating eller som på anden måde eksperimenterer med deres seksualitet. På den måde undgår vi, at de unge stigmatiseres, og bevarer deres åbenhed og villighed til at reflektere over egne seksuelle grænser. 

Hvad er vi særligt stolte af?

Der er mange ting i dette projekt, der er lykkedes. Dét at Grænseløst.dk fremstår så tydelig og målrettet i sin kommunikation til den unge målgruppe, er vi virkelig glade for. Og så har vi fået skabt et samlingspunkt for området, og dermed bidraget til at de specialiserede rådgivninger får et rent udtryk overfor målgruppen. Sidst, men ikke mindst, er vi stolte af at have skabt en digital platform, som kan understøtte og benyttes aktivt ind i det faglige arbejde med seksualitet og seksualundervisning på flere niveauer, fra folkeskolen til det kliniske.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi indgår i indsatser, der øger børn og unges digitale trivsel og skaber forståelse omkring det digitale liv.

Vi går helt fra idé til færdigt produkt og indgår på konsulentbasis såvel som i strategiske partnerskaber.

Signe Sandfeld Hansen

Psykolog, digitalpædagogisk konsulent og projektleder signe@cfdp.dk
Kontakt Signe

Grænseløst.dk på bloggen