Over de næste to år skal vi i Center for Digital Pædagogik undersøge, hvordan digitale indsatser kan benyttes i arbejdet med gråzoneprostitution blandt unge. Undersøgelsen sker i samarbejde med Kvisten, RedenUng, LivaRehab og Den Boligsociale Fond med støtte fra Socialstyrelsen.

Gråzoneprostitution er et begreb, som dækker over handlinger eller aktiviteter, der befinder sig i grænselandet til prostitution. Det kan for eksempel være at sælge undertøjsbilleder eller modtage gaver for at gå på dates. I starten kan handlingerne eller aktiviteterne føles uskyldige, og som en nem måde at supplere sin indkomst, men det kan hurtigt udvikle sig til at være grænseoverskridende, og man kan føle sig tvunget ud i situationer, som ikke er behagelige eller inden for ens kontrol. 

Digitale indsatser til målgruppen
Alle samarbejdsorganisationerne har modtaget midler fra Socialstyrelsen til at arbejde med de unge, som befinder sig i grænselandet, med fokus på at forebygge dels udvikling til hård prostitution, og dels de psykiske konsekvenser af adfærden. Vi har 16 års erfaring med digital rådgivning til unge i sårbare positioner, og har tidligere haft særligt fokus på unge i gråzoneprostitution i et særskilt samarbejde med RedenUng. De umiddelbare erfaringer fra det tidligere projekt pegede på, at det digitale kan skabe et helt særligt rum for unge, der enten er i eller er i risiko for at havne i gråzoneprostitution,  hvor der kan deles erfaringer, tanker og følelser.

Hos os i CfDP er opgaven derfor at undersøge, hvilke digitale indsatser, samarbejdsorganisationerne allerede arbejder med, samt at afprøve og styrke nye digitale metoder til at nå målgruppen. Det betyder i første omgang, at vi vil interviewe samarbejdsorganisationerne om deres nuværende praksis, samt hvilke metoder (digitale og fysiske), de sætter i spil i deres pågældende projekter. Undersøgelsen er fundament for en analyse der skal munde ud i en række anbefalinger til det digitale arbejde i de forskellige organisationer. I samspil med CfDP skal de så udvælge, hvilke digitale metoder de vil teste, og hvilke forventninger, de har til resultatet af testen. CfDP vil løbende evaluere og justere på indsatserne, hvor det giver mening. 

Samlede anbefalinger
Ved projektperiodens slutning, samler CfDP resultaterne i en fælles metodehåndbog med henblik på at kunne komme med generelle anbefalinger til, hvilke digitale indsatser der giver mening i det forebyggende arbejde med unge i gråzoneprostitution. Overordnet set forventer vi, at metodehåndbogen kan bidrage til en stærkere indsats på området fremadrettet, og at vi dermed kan sikre, at flere unge ikke havner i gråzoneprostitution, og oplever de psykiske og fysiske konsekvenser, der kan følge med.

Vil du vide mere?
Kontakt faglig medarbejder Signe Sandfeld Hansen på signe@cfdp.dk

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Signe Sandfeld Hansen

Seniorkonsulent med fokus på digital ungerådgivning og fællesskaber Kontakt Signe

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.