Karen er projektleder på Netstof.dk, en rådgivningsplatform for unge om alkohol, hash og stoffer, hvor der er tilknyttet læger, psykologer og rusmiddeleksperter, og som CfDP driver i samarbejde med Slagelse Rusmiddelcenter. Hun er optaget af, hvordan en digitale metode kan bruges på stofbehandlingsområdet, så endnu flere unge i risiko for at udvikle et stofmisbrug kan få tidlig og kompetent rådgivning. Karen er tilknyttet Roskilde Universitetsscenter som censor på Sociale Interventionsstudier.

Hun er kandidat i Antropologi fra Københavns Universitet og sidder både i Aarhus hos CfDP og hos Slagelse Rusmiddelcenter og arbejder.