Stine Helding Rand

Hvilken indflydelse har det digitale liv på børn og unges udvikling, færdigheder og generelle trivsel? Det er noget, der optager Stine.

Som psykolog med speciale i identitetsdannelse, er Stine optaget af spændingsfeltet mellem den fysiske og den digitale identitet, og herunder de individuelle og samfundsmæssige konsekvenser muligheden for anonymitet medfører.

Gaming fylder meget for Stine, og hun sidder som en af de primære drivkræfter bag scammed.dk. Derudover beskæftiger Stine sig med emner som digitale fællesskaber, misinformation og evnen til at forholde sig reflekteret til det konstante flow af informationer vi som samfundsborgere bliver mødt af.

I CfDP fungerer Stine som konsulent, foredragsholder, supervisor og rådgiver.