Med rolig hånd hjælper Jonas særligt offentlige organisationer til at navigere i havet af information om unges digitale færden. Her bruger han sin mangeårige erfaring og specialisering i, hvad medierne gør ved den måde vi er sammen på. Han er en efterspurgt foredragsholder og tegner i dag de overordnede linjer for centrets digitale dannelsesindsatser og -holdninger. Jonas er bl.a. projektleder og initiativtager til  ‘Dit Liv På Nettet’, der vandt Det Kriminalpræventive Råds pris i 2019.

Jonas er cand.mag. i Medievidenskab fra Aarhus Universitet, og har specialiseret sig i unges digitale medievaner siden 2006.

Ud over at vide mere end de fleste om unges digitale liv, har Jonas en dyb interesse for både film og musik.