Pernille arbejder med, hvordan børn og unge bruger sociale- og digitale medier, og hvilken betydning deres brug har for deres trivsel, udvikling og deltagelse i fællesskaber. Hun er særlig optaget af børnenes og de unges egne oplevelser og perspektiver på deres digitale liv, og brænder særligt for dem, der på forskellige måder er i udsatte og sårbare positioner.

Pernille har flere års erfaring i at rådgive børn og unge gennem CfDP’s digitale rådgivning, Cyberhus, hvor hun bl.a. har et særligt fokus på rådgivning af børn og unges digitale liv, og driver en blog målrettet børn og unge om emnet. Hun har ligeledes flere års erfaring i at formidle viden om børn og unges digitale liv gennem oplæg og workshops til elever, fagpersoner og forældre, og hun bruger også hendes viden til at udvikle undervisningsmaterialer, som f.eks. Dit Liv På Nettet. 

Pernille har en bachelor i Uddannelsesvidenskab og en kandidat i Pædagogisk Psykologi fra DPU, Aarhus Universitet med speciale i unges overskridelse af marginalisering.