Malik er en formidlingsstærk analytiker med universitets- og ministerieerfaring. Som vidensmedarbejder er han specialiseret i dansk-muslimske miljøer og har sideløbende beskæftiget sig med forebyggelse af ekstremisme på et mere generelt plan. Her har han blandt andet arbejdet med forebyggelse i den kommunale praksis, samarbejde mellem myndigheder og praksisrelevant omsætning af forskning.

Malik er cand.mag. i religionsvidenskab fra Aarhus Universitet, hvor han efterfølgende forskede en årrække. Inden han kom til CfDP var han specialkonsulent i Udlændinge- og Integrationsministeriets center for forebyggelse af ekstremisme. Udover sin specialviden er Malik en erfaren projektleder, hvilket centret nyder godt af på tværs af fagområder.

Når han ikke gransker ekstreme miljøer, har Malik en særlig forkærlighed for Lego og Ringenes Herre – gerne i kombination.

Malik's seneste indlæg

Hvordan kan vi pædagogisk forebygge online kønsbaseret vold?

Det spørgsmål skal vi i Center for Digital Pædagogik være med til at besvare i projektet menABLE, som allerede er kommet godt fra start. Sammen med projektets andre europæiske partnere vil vi udvikle et undervisningsmateriale, der på en lettilgængelig og eksperimenterende måde stimulerer unge til at reflektere over kønsbaseret vold online.

Se indlæg