Malik Larsen

Fagkonsulent med speciale i forebyggelse, radikalisering og ekstremisme Mere om Malik

Det spørgsmål skal vi i Center for Digital Pædagogik være med til at besvare i projektet menABLE, som allerede er kommet godt fra start. Sammen med projektets andre europæiske partnere vil vi udvikle et undervisningsmateriale, der på en lettilgængelig og eksperimenterende måde stimulerer unge til at reflektere over kønsbaseret vold online.

Kønsbaseret vold online kan dække over mange forskellige typer adfærd. Det kan være piger, der chikaneres eller ekskluderes, når de gamer – alene fordi de er piger. Det kan også være personer med kønsidentiteter, der adskiller sig fra flertallet, og derfor ydmyges eller trues online. Eksemplerne er mange, men har alle det tilfælles, at den negative adfærd primært eller delvist motiveres af ofrets køn. 

Som et led i forebyggelsen af kønsbaseret vold online vil vi i Center for Digital Pædagogik sammen med en række projektpartnere udvikle et undervisningsmateriale, der målretter sig 13-18-årige. Ambitionen er at skabe et materiale, der på en lettilgængelig og eksperimenterende måde inviterer de unge til at diskutere og reflektere over, hvad kønsbaseret vold online er og de konsekvenser, som følger med. 

For os er projektet en del af et bredt fokus hos Center for Digital Pædagogik på, hvordan vi bedst arbejder med den målgruppe af unge mænd, der på grund af mistrivsel ender med at reagere udad online. Vores ønske er at udvikle et undervisningsmateriale, der kan hjælpe alle unge men særligt drenge med bedre at kunne identificere, udtrykke og håndtere følelsesmæssig ubalance. I Center for Digital Pædagogik arbejder vi i forvejen med undervisningsmaterialer om digital kultur og trivsel, så gennem menABLE kommer vi både til at stå med et selvstændigt materiale og et styrket indspark i de allerede eksisterende indsatser.

menABLE er støttet af EU og gennemføres i samarbejde med European Schoolnet (EUN) fra Belgien, Child Focus fra Belgien og Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH) fra Grækenland. Når projektet afsluttes ved udgangen af 2024 vil undervisningsmaterialet derfor ud over dansk også kunne tilgås på en række andre sprog. 

Hvis du har spørgsmål, er interesseret eller har viden, der kan gavne projektet, er du meget velkommen til at række ud til mig. 

https://www.menable.eu/

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.