Malik Larsen

Fagkonsulent med speciale i forebyggelse, radikalisering og ekstremisme Mere om Malik

Gennem projektet Risikoadfærd Online får vi i Center for Digital Pædagogik de næste tre år mulighed for at konsolidere og udvikle forebyggelsen af drenge og unge mænds risikoadfærd online. Vi ser frem til at understøtte fagpersoner omkring de unge på en mere helstøbt måde gennem nyt netværk, fagside, rådgivning og kurser.

Det kan være vanskeligt både at blive opmærksom på og tage hånd om uhensigtsmæssig digital adfærd. Det er ikke sikkert, man som fagperson ved, hvad man skal kigge efter, hvornår man med rette bør være bekymret, eller hvordan man på en god måde taler med den unge om det. 

Projektet Risikoadfærd Online med støtte fra TrygFonden løber fra sommeren 2023 til sommeren 2026 og har til formål at understøtte fagpersoner omkring unge mænd i aldersgruppen 12-25 år, så de bedre kan opspore, forstå og indgå i dialog om destruktive fællesskaber online. Bevillingen bidrager til, at vi sammen med flere gode samarbejdspartnere kan fortsætte og udbygge vores arbejde med unge mænd, som udviser online risikoadfærd. Her er samarbejdet med SSP Samrådet særligt vigtigt, hvorfor de blandt andet indgår som en central del af projektets netværk og faglige følgegruppe. 

Christoffer Elbrønd, projektchef i TrygFonden, fortæller om motivationen for at støtte projektet: “Der er næsten uanede muligheder for at indgå i fællesskaber, når man færdes online – og heldigvis er de fleste positive. Men man kan også risikere at blive draget ind i fællesskaber, som leder til mistrivsel og destruktiv adfærd. Her er det afgørende, at der er personer omkring de unge, som også forstår de mørkere sider af nettet – og som kan træde til med den rette hjælp og støtte. I TrygFonden er vi glade for at kunne støtte Center for Digital Pædagogiks indsats, der styrker den digitale tryghed for samfundet og den enkelte”.

Hvad er online risikoadfærd?

De næste tre år vil vi særligt stille skarpt på den type online risikoadfærd, som drenge og unge mænd udviser, når de vedblivende fatter interesse for onlinefællesskaber med klare fjendebilleder – uanset om fjendebilledet tager udgangspunkt i køn, seksualitet, etnicitet, religion eller noget femte. Vi forstår risikoadfærd online som lovlig digital adfærd, der gennem fjendebilleder, konspirationer og/eller negative fællesskaber udgør en risiko for den enkeltes eller andres trivsel. 

Online risikoadfærd bunder i mange tilfælde i ‘almindelig’ mistrivsel, men kan være vanskelig for fagpersoner at opdage og håndtere, da adfærden er mindre synlig. Risikoadfærden kan til tider medføre bekymringer for radikalisering, men projektet fokuserer på den ‘blødere’ type adfærd, som ikke gribes af indsatser til forebyggelse af ekstremisme, fordi bekymringen for lovovertrædelser med ekstremistisk motiv ikke er til stede. Arbejdet med den unge mands online risikoadfærd vil derfor være båret af en bekymring for dennes trivsel og ikke også eksempelvis spørgsmål om sikkerhed. 

Projektets hypotese er, at der findes en gråzone af online adfærd, som i dag ikke gribes af ekstremismeforebyggelsen, fordi den er for ‘mild’ i denne sammenhæng, men omvendt kræver specialiseret viden for fagpersoner omkring de unge mænd at håndtere. Dén viden ønsker vi med Risikoadfærd Online at stille til rådighed gennem en række forskellige nye tiltag. 

Hvad kommer der ud af projektet?

Med Risikoadfærd Online ønsker vi at gribe den risikofyldte adfærd blandt unge mænd, som ellers kan ende med at blive overset, ved at udvikle:

  • et strategisk netværk med henblik på tættere samarbejde mellem relevante aktører
  • en fagside, hvor fagpersoner kan søge viden, et fælles sprog og konkrete værktøjer
  • rådgivning, så fagpersoner kan søge uforpligtende sparring
  • kursusaktiviteter målrettet fagpersoner

Relevansen af de forskellige tilbud søges gennem hele projektperioden sikret ved en faglig følgegruppe bestående af cirka ti fagpersoner med særlig forudsætning og interesse for emnet. De udvalgte fagpersoner dækker bredt i forhold til arbejdet med unge mænd, både i relation til forskellige aldersgrupper og forskellige grader af sårbarhed. 

En koordineret indsats

Da der allerede eksisterer mange solide indsatser af relevans for forebyggelsen af unge mænds risikoadfærd online, er der i projektet et gennemgående fokus på at sikre en god koordinering. Derfor vil vi løbende gennem projektperioden række ud til relevante aktører – ligesom vi opfordrer til at prikke os på skuldrene, hvis man kan se interessante synergier. 

Vi glæder os til de kommende år at styrke samarbejdet til fordel for fagpersonerne omkring de unge mænd.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.