Supervision

Få andres øjne på

Når man arbejder med børn og unge, er det væsentligt løbende at sparre med kolleger og at modtage ekstern supervision.

Digital rådgivning er en særlig disciplin, som kræver specialfagligt indblik at supervisere på. Det hører vi ofte fra vores samarbejdspartnere, der benytter vores platforme og redskaber til at rådgive børn og unge i hele Danmark. Udfordringen kan være, at kun ganske få supervisorer har ekspertviden inden for digital rådgivning. Men det kan vi nu tilbyde.

Hør psykolog Stine Helding Rand fortælle om fordelene at modtage supervision på din digitale rådgivning.

Vil tilbyder to modeller

Supervisionen kan hjælpe jer med at finde jeres egen måde at arbejde digitalt på, og kan hjælpe jer til at blive klogere på, hvad det lige præcis er I vil. Supervisionen vil blive tilpasset jeres behov og ønsker, men kan som udgangspunkt tage to former, der kan mixes efter behov.

Den planlagte

Den planlagte supervision kan enten skemalægges ud fra, hvornår behovet opstår, eller den kan rammesættes som et fast forløb. Den planlagte supervision er skemalagt på forhånd, og supervisander, samt evt. supervisor, har på forhånd forberedt sig på, hvilke tematikker eller cases, der skal tages op.

I den planlagte supervision kan der bl.a. ses på konkrete udfordringer, som rådgiver(ne) har behov for inputs til at komme igennem, refleksionspunkter opstået som følge af det digitale arbejde, bredere tematikker for arbejdet i digitale medier, konkrete cases eller problemstillinger, som brugerne henvender sig med, og som kan være udfordrende at håndtere digitalt, o.m.a.

Den planlagte supervision giver mulighed for, at I kan reflektere over den rolle, I har som rådgivere, samt over den digitale rådgivning generelt.

Endvidere vil supervisionen kunne give inputs til yderligere refleksioner, som I kan tale videre om internt på teamet. Den planlagte supervision foregår i fredstid. og kan være en god måde at holde sig forbundet til den digitale rådgivning. Supervisionen kan således være en vej til, at I som rådgivere kan opnå højere grad af ejerskab over den digitale rådgivning, og det kan samtidig gøre det lettere at integrere den digitale rådgivning i jeres øvrige praksis.

Den akutte

Den akutte supervision er her-og-nu sparringen, hvor I har behov for råd og vejledning til en situation I står midt i. Her vil I kunne trække på en ekspertviden, der kan hjælpe jer bedst muligt igennem situationen, så både I og brugeren kommer sikkert i land. Den akutte supervision kan også foregå som en slags debriefing efter en samtale, der “bliver siddende” i jer, og som I har brug for at få vendt.

Den akutte supervision tilbyder altså ikke en færdig løsning, men kan derimod fungere som en “livline”, der kan give inputs til jeres videre arbejde.

Supervisionen vil ikke være et sted, hvor I får serveret færdige løsninger, men derimod et sted, hvor I som rådgivere bliver sat i spil, og hvor I får inputs, råd og vejledning til at skabe de refleksioner, der skal til, for at I kan finde løsningen på egen hånd.

Målgruppe

  • Kommuner, NGO’er og andre, der arbejder med digital rådgivning

Pris

  • Fra 950kr pr time + evt. kørsel efter statens takster

Sæt den digitale ramme i fokus

Det er en helt særlig disciplin at skabe nærvær på distancen, gennem en skærm.

  • Hvordan arbejder man med følelsen af utilstrækkelighed, når dét man har allermest lyst til at gøre for brugeren ikke kan lade sig gøre, fordi mødet er digitalt og måske også anonymt?
  • Hvordan navigerer man bedst muligt i rådgivningssituationen, vel vidende at brugeren har magten til at slutte samtalen når som helst, og til at styre indhold og mål for samtalen?
  • Hvordan udnytter man bedst muligt de muligheder og begrænsninger som det digitale (og til tider anonyme) møde tilbyder?

Alt det og meget mere vender vi med jer i supervisionen. Vi dykker ned i de konkrete cases, der fylder i rådgivningen, og vi tager os tid til de generelle undringer eller refleksioner, der er opstået på baggrund af det digitale arbejde.

Der vil være rum til at reflektere over den digitale praksis og over egen rolle som digital rådgiver, ligesom der vil være mulighed for at udfordre jeres digitale praksis. Vi kommer også omkring alvorlige tematikker som udbrændthed, omsorgstræthed og manglende motivation og gejst i det digitale rådgivende arbejde. Hos Center for Digital Pædagogik har vi 16 års erfaring i ryggen, og det giver mulighed for at målrette supervisionen til lige netop jeres behov.

Kontakt os her

Skriv eller ring til Stine Helding Rand, som er ansvarlig for supervision i digital rådgivning hos Center for Digital Pædagogik.

Du kan også se mere om vores andre ydelser herunder.

Stine Helding Rand

Psykolog stine@cfdp.dk
Kontakt Stine