Eksempler

altomstoffer.dk leksikon oplagsfunktion
Opslagsfunktion
altomstoffer.dk overblik
Overblik inde i de enkelte leksikonartikler.

Kunde:

Sundhedsstyrelsen

Leverance:

Online rusmiddelleksikon til unge i hele landet.

Indbefattede ydelser:

Links til ydelser

Se løsningen:

altomstoffer.dk

En ”flertalsmisforståelse” er dét der sker, når man eksempelvis tror, alle de andre drikker meget mere, end de i virkeligheden gør – eller at der er mange flere, der prøver stoffer, end der faktisk er.

Vi påvirkes alle af flertalsmisforståelser, ikke mindst når vi er unge, og derfor har Sundhedsstyrelsen ønsket at give unge i Danmark et bedre indblik i, hvad der er op og ned i rusmidlernes verden. I samarbejde med en række eksperter på området har Center for Digital Pædagogik leveret den komplette løsning i øjenhøjde med de danske teenagere.

Platformen er visuel og enkel, og teksterne understøttes af video og overskuelig navigation.

Hvad er vi stolte af?

Vi særligt glade for vores opslags-funktion, som tilgodeser, at stofferne kan findes, selvom de unge kender dem under andre navne.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi indgår i indsatser, der øger børn og unges digitale trivsel og skaber forståelse omkring det digitale liv.

Vi går helt fra idé til færdigt produkt og indgår på konsulentbasis såvel som i strategiske partnerskaber.

Jonas Sindal Birk

Seniorkonsulent med speciale i kommunikation, design og strategi jonassindal@cfdp.dk
Kontakt Jonas