Blog indlæg

Børn og unges digitale virkelighed anno 2016

Ny rapport ”Børn og unges digitale virkelighed” giver et komplet overblik over alle aktiviteter udarbejdet af Sikker Internet Center Danmark (SIC) i perioden den 1. januar 2015 til den 30. juni 2016. Center for Digital Pædagogik har siden 2009 været en del af  centeret, som foruden en hotline og en helpline, står bag undersøgelser, kampagner,... Læs indlæg

Ny børnetænketank skal sikre tryg færdsel på internettet

Red Barnet, Telia og ENIGMA – Museum for post, tele & kommunikation er initiativtagere til den nye BørneUnge TænkeTanken, som de nu etablerer med hjælp fra Medierådet for Børn og Unge og Center for Digital Pædagogik. Tænketanken bliver sat sammen af børn og unge mellem 12 og 18 år. Den skal sikre et tryggere online-liv for børn og hjælpe... Læs indlæg

Brobygningsprojekt øger unges muligheder for hjælp og støtte

Center for Digital Pædagogik har siden januar arbejdet på at styrke brobygningen mellem CfDP’s  frivillige digitale ungdomsrådgivning Cyberhus og de kommunale fysisk forankrede ungerådgivninger for at styrke den forebyggende indsats for unge piger, der mistrives mentalt. Ambitionen er at hjælpe flere unge Arbejdet er støttet af VELUX FONDEN... Læs indlæg
Læs flere indlæg

Tweets