Stine Helding Rand

Stine Helding Rand

Fagkonsulent med speciale i identitetsdannelse og kritisk tænkning Mere om Stine

Som en del af EU-projektet Up4Diversity har Center for Digital Pædagogik bidraget med viden om unges digitale liv til undervisningsmaterialer, der har til formål at styrke fagpersoners kompetencer til at arbejde med LGBT+-relaterede problematikker i en undervisningskontekst.

Center for Digital Pædagogik er til stede i det digitale univers sammen med børn og unge. Siden vi startede i 2004, har vi mødt børn og unge på nettet, og erfaringen indenfor digital rådgivning er enorm. Antallet af henvendelser i vores rådgivninger, der handler om køn, kønsidentitet, seksualitet og/eller seksuel identitet har været støt stigende over de senere år, og sammenligner vi med for bare fem år siden, fylder denne type henvendelser markant mere i dag.

Spørgsmål om kønsidentitet fylder mest blandt de 13-17-årige og handler typisk om at føle sig forkert, ikke at være tilpas i sin krop, at føle sig misforstået, at føle sig alene, at føle man ikke passer ind, og at mangle nogen at spejle sig i. Vi får også spørgsmål om kønsidentitet fra de 17-23-årige, og her handler det ofte om hjælp til at acceptere sig selv og til at turde være sig selv.

Gennem EU-projektet Up4Diversity har vi opnået mere viden om, hvordan vi kan hjælpe de unge selv og fagfolkene omkring dem med at diskutere kønsspørgsmål og styrke kampen mod vold og diskrimination mod LGBT+-personer.

Evidensbaserede materialer og danske eksperter

Det primære output af projektet er undervisningsmaterialerne, men det overordnede formål har været at skabe opmærksomhed om LGBT+-relaterede problematikker samt at mindske vold og diskrimination mod LGBT+-personer – særligt i en digital kontekst. Her har Center for Digital Pædagogik, med sin store viden om de digitale aspekter af børn og unges liv og trivsel, kunnet bidrage med vigtige nuancer, inputs og praksiserfaring.

Materialerne er evidensbaserede, og har været igennem et antal iterationer, dels i form af afprøvning blandt relevante fagpersoner, og dels igennem grundig og udførlig feedback fra nationale eksperter på området – eksperter inden for såvel LGBT+-området som inden for undervisning. De foreligger i en engelsksproget originalversion, og er sidenhen oversat til lokalsprog i de fire partnerlande – Spanien, Belgien, Cypern og Danmark.

Materialerne består af seks moduler, der spænder fra begrebsafklaring over jura og politik til opmærksomhedspunkter i digitale sfærer – og det kan tilgås via linket her.

Det danske ekspertpanel har bestået af aktivister, LGBT+-personer, undervisere på gymnasiale uddannelser og IT-udviklere, der alle har kvalificeret materialet og bidraget til, at det er blevet anvendeligt i en dansk kontekst. Ydermere er materialet, via Zonta Denmark, blevet inkorporeret på platformen goalfive.org, der henvender sig til undervisere og samler materialer der fokuserer på køn og ligestilling.

Afsluttende forskningsrapport

Som en del af projektet er der blevet udgivet en forskningsrapport med titlen: ‘Impact of Evidence-Based Training for Educators on Bystander Intervention for the Prevention of Violence Against LGBTI+ Youth.’

Rapportens konklusion er klar: Uddannelse af undervisere og fagfolk som bystanders virker. Evidensbaseret træning af pædagoger kan bidrage til at overvinde fordomme og falske påstande, hvilket i sidste ende fremmer implementeringen af evidensbaserede tilgange.

Du finder den fulde rapport her.

Samarbejde med respekt

Vi takker med stor respekt de eksperter, der har dedikeret deres faglighed til området. Vi agerede som praktikere ved siden af de akademiske eksperter i projektet, og det gav en værdifuld balance i udformningen af rapporten og undervisningsmaterialet.

Vi er stolte af vores bidrag til projektet og glæder os over, hvor langt det er nået. Den viden, vi har opnået, vil vi tage med os i fremtidige samarbejder på tværs af landegrænser i såvel igangværende projekter som kommende initiativer. Vi håber i høj grad, at mange andre også kan drage nytte af vores erfaringer.

Læs mere og download materiale

Du kan læse mere om projektet og downloade undervisningsmaterialerne her.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.