Elevoplæg om digital trivsel

Kunde:

Nibe skole

Leverance:

Oplæg for grundskoleelever – 6. og 7. årgang

Indbefattede ydelser:

Oplæg, Elevinddragelse

Oplægget Kritisk tænkning i digitale fællesskaber er med sin nysgerrige og Når skoler og institutioner kontakter Center for Digital Pædagogik med henblik på et elevoplæg, er det ofte med baggrund i forskellige ønsker eller problemstillinger. Det kan eksempelvis være at eleverne indgår i konflikter på digitale medier, at de ikke forstår de juridiske og moralske rammer for billeddeling eller også mangler de helt grundlæggende viden om, hvad de skal være opmærksomme på i den digitale verden. Specielt sidstnævnte eksempel var på spil, da vi blev kontaktet af Nibe Skole. De ønskede et samlet oplæg for deres 6. og 7. årgang, med en bred indgang til elevernes digitale liv, trivsel og fællesskaber. Forhåbningen med oplægget var, at vi på den måde ville skabe refleksion hos eleverne, om hvordan digitale teknologier er med til at præge og påvirke deres dagligdag. Det er bidragende til, at de bliver mere opmærksomme, kritiske og moralske i deres tilgang til det digitale. 

Hvad er vi særligt stolte af?

Vi var specielt glade for at mærke elevernes høje engagement i at fortælle om deres digitale liv og vaner. Fortællelystne elever er ofte et kvalitetsstempel for, at man har ramt noget som de kan spejle og mærke sig selv i. Det er tit første skridt til læring og forståelse. 

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi indgår i indsatser, der øger børn og unges digitale trivsel og skaber forståelse omkring det digitale liv.

Vi går helt fra idé til færdigt produkt og indgår på konsulentbasis såvel som i strategiske partnerskaber.

Jonas Ravn

Seniorrådgiver og foredragsholder – børn og unges digitale liv jonas@cfdp.dk
Kontakt Jonas

Elevoplæg fra bloggen