Anni Marquard

Grundlægger og Administrerende Direktør Mere om Anni

Center for Digital Pædagogik er meget begejstret for folkeskoleforligskredsens aftale, der skal styrke børn og unges digitale dannelse frem til 2025. Men der er enkelte ting, som er værd at tænke over.

Hos CfDP hilser vi de 52,5 millioner fra folkeskoleforligskredsen til digital dannelse velkommen. Det er påkrævet og forfriskende, at der fra forligskredsens side er interesse for at “opmande” i forhold til digital dannelse, og vi ser meget frem til at se, hvordan midlerne konkret vil blive anvendt.

Der er mange gode takter i forliget – men også dele af indsatsen som er værd at tænke over.

Gode internetvaner er ikke noget, man lærer på lige fod med at cykle

-Gode internetvaner er noget, man skal lære, ligesom man lærer god bordskik, at cykle og at regne. Den mobning, der foregår på nettet, er ekstrem alvorlig, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i en pressemeddelelse.

Børne- og Undervisningsministeriet går all-in på trafikmetaforen i det nye udspil om digital dannelse. Man ønsker en digital trafikklub, der skal klæde børn og unge på til at begå sig trygt og sikkert på internettet. Ligeledes skal der etableres skolepatruljer for digital færdselssikkerhed, hvor elever, lærere, undervisere og forældre udpeges og uddannes til at understøtte en sund digital kultur på landets uddannelsesinstitutioner.

Vi er enige i at mobning på nettet skal tages alvorligt, men sammenligningen med basale trafikregler er set mange gange før, og den er altså en anelse skæv. Strategien siger mellem linjerne, at børnene med et “kørekort” til internettet dermed er klar til at færdes digitalt. 

Problemet er bare, at det digitale landskab er foranderligt som intet andet i denne verden. Indsatsen og påklædningen af de unge må ikke ses som et flueben. Gode internetvaner er ikke noget, man lærer på lige fod med at cykle, som ministeren udtrykker det i pressemeddelelsen.

Når det så er sagt, er det spændende, at der lægges op til en peer-to-peer strategi, hvor ældre elever underviser de yngre. Vi er også positive over for den holistiske tanke, at det er et fællesskab bestående af børn, forældre og skole, der sikrer gode og trygge digitale fællesskaber. Godt set.

Mangler vi nye undervisningsmaterialer?

En del af indsatsen indeholder “udarbejdelse af undervisningsmateriale og -forløb om digital dannelse, som lærere og undervisere kan lad sig inspirere af i undervisningen”, som det fremgår af pressemeddelelsen.

Helt konkret er der afsat to millioner kroner i aftalen til at udvikle nye undervisningsmaterialer. I den forbindelse er vi nysgerrige på, hvilke indsatser og tematikker, der ønskes dækket af denne pulje. Der findes allerede gode indsatser hos en række aktører i Danmark. Tænkes de mon ind som en måde at styrke og supplere de nye tiltag?

Oplever man hos Børne- og Undervisningsministeriet, at der i de eksisterende tilbud er tematiske mangler, som skal dækkes af nyt inspirationsmateriale? Det er vores opfattelse, at de fleste undervisere i folkeskolen kender til adskillige forløb omkring digital dannelse. I virkeligheden er det næppe øget kompleksitet og omfang, der er brug for, men nærmere en rød tråd i brugen af de eksisterende materialer. 

Derudover efterspørger vi, at der bliver lagt en mere langsigtet strategi i forhold til børn og unges digitale trivsel, der forhåbentligt strækker sig længere end blot 2025. Som sagt er landskabet indenfor digital trivsel konstant foranderligt, og vi er nysgerrige på, hvordan indsatsen kommer til at se ud fra 2026 og frem. I den anledning opfordrer vi ministeriet at samarbejde med de eksisterende aktører på området, der har mange års erfaring med børns digitale dannelse.

Fokus på implementering og forenkling

I CfDP har vi arbejdet med børns digitale trivsel siden 2004. I vores netværk finder vi mange børnefaglige organisationer, der tilbyder oplæg, undervisningsmateriale, opmærksomhedsskabende kampagner og meget mere. Selv driver CfDP undervisningsmaterialet Dit Liv På Nettet, der anvendes hos undervisere i mere end 30 kommuner.

I CfDP afholder vi oplæg og workshops for cirka 15.000 elever, forældre og fagpersoner om dannelse i det digitale hvert eneste år, og vi indgår i samarbejdsrelationer med mange aktører med samme agenda på landsplan. Heriblandt de børnefaglige organisationer, Medierådet for Børn og Unge, SSP-samrådet, forlagene, kommunerne, Politiet, LCIK, Danske Skoleelever og mange flere.

Der findes altså allerede en stor mængde undervisningsmateriale om digital dannelse, og det er vores opfattelse fra utallige oplæg og samarbejde med aktører indenfor området, at det ikke er nyt undervisningsmateriale, som der er brug for. Det store fokus skal nærmere sættes ind på implementering og forenkling af eksisterende undervisningsmaterialer og i særdeleshed på opkvalificering og understøttelse af undervisere på landets folkeskoler.

Derfor håber vi i høj grad, at ministeren vil involvere en bred deltagerkreds af eksterne parter i udmøntningen af planerne, så den stærke palette af professionelle aktører indenfor området i fællesskab kan kvalificere den digitale dannelse og styrke børn, unge og deres relevante voksne. Vi står i hvert fald klar til at hjælpe med at løfte opgaven.

Folkeskoleforligskredsens indsats består af:

  • Den Digitale Trafikklub for Børn og Unge, der skal klæde børn og unge på til at begå sig trygt og sikkert på internettet. (40 millioner kroner afsat)
  • Udarbejdelse af undervisningsmateriale og -forløb om digital dannelse, som lærere og undervisere kan lade sig inspirere af i undervisningen. (2 millioner kroner afsat)
  • Skolepatruljer for digital færdselssikkerhed, hvor elever, lærere, undervisere og forældre udpeges og uddannes til at understøtte en sund digital kultur på landets uddannelsesinstitutioner. (8,5 millioner kroner afsat)
  • Styrket kommunikationsindsats, der skal give øget viden om hvor og hvordan børn, unge og forældre kan håndtere krænkende adfærd på nettet (2 millioner kroner afsat)

    Læs hele aftalen her på ministeriets hjemmeside.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.