Hvad er Dit Liv på Nettet?

Dit Liv På Nettet er et visuelt undervisningsmateriale til folkeskoleelever og forældre om børn og unges digitale liv, som er udviklet af Center for Digital Pædagogik i tæt samarbejde med skoleforvaltningen i Aalborg Kommune. Materialet er udviklet på baggrund af 16 års erfaring med anonym rådgivning til børn og unge samt oplæg for tusindvis af elever, forældre og undervisere over hele landet om børn og
unges netliv. Materialet består af undervisningsmoduler til hhv. 2. & 3. årgang, 4. årgang, 6. årgang og 8. årgang, et gamingmodul til mellem- og udskolingselever, et forældremodul samt et modul om hate speech til udskolingselever.

Formålet med Dit Liv På Nettet er at øge elevers trivsel og dannelse ved at give viden, skabe refleksion og dialog hos eleverne over deres egen og andres digitale adfærd og liv.

Undervisningsmaterialet vandt Den Kriminalpræventive Pris i 2017.

Klik her for at logge ind på Dit Liv på Nettet

Vil du vide mere?

Kontakt Jonas Ravn på mail: Jonas@cfdp.dk eller mobil: 86 370 400, hvis du vil se modulerne, hvis du ønsker at blive kontaktet om materialet eller bare ønsker mere info. Læs også vores uddybende information her

Modulerne

Dit Liv På Nettet lever op til de Forenklede Fælles Mål for faget dansk og de dertil hørende færdigheds- og vidensmål omhandlende it og kommunikation efter de pågældende årgange. Ved alle moduler er der et manuskript, som forklarer, hvad der foregår i præsentationen. Manuskriptet er ment som kort baggrundsviden for læreren, eller hvis der opstår tvivl om indholdet i præsentationen. Der følger også et dokument med forforståelse af materialets relevante emner med. Dokumentet går i dybden med, hvad målene er, når undervisningsmaterialet bliver præsenteret.