Hvad er Dit Liv på Nettet?

Dit Liv på Nettet er undervisningsmateriale til folkeskoleelever og forældre om børns liv på de sociale medier, netetik og digital trivsel. Materialet består af undervisningsmoduler til hhv. 2. og 3. årgang, 4. årgang, 6. årgang og 8. årgang, et gamingmodul til mellem- og udskolingselever og et forældremodul.

Formålet med Dit Liv På Nettet er at hjælpe eleverne med at forstå det digitale liv. Samtidig vil vi gerne have dem til at tænke over deres og de andres adfærd på nettet. På den måde bliver eleverne i stand til at håndtere de udfordringer og problemer, som de sociale medier kan skabe for dem.

Materialet er udviklet i et samarbejde mellem Center for Digital Pædagogik og skoleforvaltningen i Aalborg kommune. Undervisningsmaterialet vandt Den Kriminalpræventive Pris i 2017.

Klik her for at logge ind på Dit Liv på Nettet

Vil du vide mere?

Kontakt Jonas Ravn på mail: Jonas@cfdp.dk eller mobil: 86 370 400, hvis du vil se modulerne, modtage et tilbud på materialet eller bare ønsker mere info.

Modulerne

Dit Liv På Nettet lever op til de Forenklede Fælles Mål for faget dansk og de dertil hørende færdigheds- og vidensmål omhandlende it og kommunikation efter de pågældende årgange. Ved alle moduler er der et manuskript, som forklarer, hvad der foregår i præsentationen. Manuskriptet er ment som kort baggrundsviden for læreren, eller hvis der opstår tvivl om indholdet i præsentationen. Der følger også et dokument med forforståelse af materialets relevante emner med. Dokumentet går i dybden med, hvad målene er, når undervisningsmaterialet bliver præsenteret.

Elevmodulerne

Elevmodulerne indeholder en kombination af viden, fakta, cases og historier fra børn og unges hverdag. Alle moduler behandler emnerne digitale fællesskaber, tidsforbrug, sprog og digital mobning, billed- og videodeling samt privatliv på et alderssvarende niveau.

Gamingmodulet

Modulet er udviklet til udskolingen, men kan også benyttes på mellemtrinet. Modulets formål er at give eleverne en indsigt i computerspillenes verden og kultur. Modulet giver både mulighed for at at tage snakken, om hvilke spil der er okay at spille, hvordan man taler til hinanden, og hvordan man undgår at spille så meget, at det går ud over lektier, venner og familieliv med mere.

Forældremodulet

Modulets formål er at klæde forældre i indskolingen på til at følge og støtte deres børn online. Modulet kommer ind på emner om børns mediebrug, forskellige online fællesskaber, forældre som rollemodeller, og det lægger op til en debat om fx klasseaftaler.

Hate Speech

UV-materialet ønsker at debattere med eleverne om grænserne for hårdt sprogbrug, og
hvad det betyder for de mennesker, der er modtagere.
Materialet bruger således ikke kun eksempler på “rendyrket” hate speech men ønsker at
diskutere, hvordan grænser kan rykke sig undervejs – fra det harmløse til det
problematiske. Hvor vigtig er konteksten, offentlighedsgraden og modtagersituationen?