Notat: Beskyt børn online

I en verden, hvor børn og unges brug af digitale medier løbende skaber overskrifter, er det yderst relevant at skabe en ramme for diskussionen. Hvornår kan vi tale om digital risiko og skadelighed, og hvordan kan vi anskue det ud fra strukturelle positioner som individ, gruppe og teknologi.

Digital skadelighed

Vi tager udgangspunkt i begrebet “digital skadelighed”. I notatet tydeliggør vi vigtigheden af, at lovgivning og regulering på området tager højde for de mange forskellige faktorer der spiller ind, når det kommer til risiko for digital skadelighed. Vores grundholdning er, at digital teknologi ikke er skadelig i sig selv. Nogle digitale medier kan facilitere skadelighed via deres design, funktion og de muligheder for interaktion, som stilles til rådighed. Dog er risici for digital skadelighed afhængig af kontekst og noget som påvirkes af mange forskellige faktorer. 

Klarhed omkring ansvar for beskyttelse

Derudover mener vi, at der skal tydeliggøres et ansvar og en rollefordeling mellem brugere, tech-virksomheder og myndigheder. Dette er vigtigt, fordi opgaver og overvejelser knyttet til børn og unges digital dannelse og trivsel i høj grad hviler på forældre og fagprofessionelle. Det er et urimeligt ansvar at stå med og kan måske føre til, at man giver op eller bliver overdrevet restriktiv over for barnet, fordi der ikke er nogle tydelige rammer man kan læne sig op af og det derfor kan være svært at finde sit ståsted.

Notatet er således en markering af de, for os at se, mest relevante indsatser og tiltag, der kan medvirke til øget sikkerhed og trivsel hos børn og unge der færdes online.  

Udover notatet, har vi i april 2021 udgivet en kronik om emnet i Kristeligt Dagblad.