Få koblet det digitale på din fysiske rådgivning

Børn og unges digitale hverdag med sociale medier og skærmtid fylder som aldrig før.

I 2017 inviterede CfDP de første kommuner indenfor på Cyberhus til et samarbejde for at nå endnu flere sårbare børn og unge. Siden har netværket haft vokseværk. De sidste to år er vi vokset til et netværk med 26 kommuner, 175 kommunale rådgivere og 60 frivillige rådgivere.

Vi kobler den digitale med den fysiske rådgivning og bygger bro mellem civilsamfund og offentlige aktører. Sammen løfter vi børn- og ungerådgivningen i Danmark til nye højder på de unges præmisser. Det er online, tilgængeligt og anonymt og fungerer både nationalt og lokalt.

KLs Forebyggelsespris

Slagelse Kommune tog en beslutning og gav idéerne liv!

En ting er at have en idé, en anden er at få den ud og leve: “At få en digital ungerådgivning op at køre er ikke noget, man bare lige gør” siger Brian Sørensen, der, før han tog idéen til den kommunale top, hentede hjælp hos Cyberhus: “Jeg havde ad omveje hørt om Cyberhus, som lavede digital rådgivning til børn og unge. De havde erfaringerne med at bygge en digital rådgivning op. Og samarbejdet med dem var bare godt fra starten,” fortæller han om det fundament Slagelse Kommune og Cyberhus sammen fik lagt til det, der i dag eksisterer som en selvstændig børn- og ungerådgivning i Slagelse Kommune.

Hvad betyder det for Slagelse Kommune at have en digital ungerådgivning på Cyberhus? Hvilken værdi har det haft for det interne samarbejde i forvaltningen, og hvordan er man nået ud til unge, man ellers ikke ville være nået ud til?

I Silkeborg Kommune er de lykkes med at få en stærk digital profil i ungearbejdet. Der er et stort kendskab til deres digitale tilbud blandt professionelle og det høje niveau af både trafik og aktivitet vidner også om et stort kendskab blandt lokale unge. De er glade for at have fået en platform som er uformel og ikke ser kommunal ud. Her har de lagt sig op af det materiale, som Cyberhus stiller til rådighed.

Ligeledes er de i Silkeborg Kommune glade for den faglige sparring med de andre kommuner: “Cyberhus har stået for at facilitere et netværk mellem de kommuner, der bruger denne her platform til at lave digital ungerådgivning, så vi kan sparre med hinanden og høre om forskellige måder at gribe tingene an på. På den måde får vi et langt større kollegialt netværk at spille bold op ad, når vi skal udvikle tilbuddet,“ siger Charlotte Kold, ungerådgiver i Silkeborg Kommune.

Hvad betyder det for kommunen at stå så stærkt digitalt?

Silkeborg Kommune har fået en stærk digital profil og et større kollegialt netværk

Den digitale rådgivning er fuldt integreret i ungeindsatsen i Aarhus Kommune

I den digitale strategi i Aarhus Kommune er der en stor åbenhed overfor nye ideer og tiltag – samt plads til at prøve forskellige ting af. Ifølge Anni Sørensen, ungerådgiver i Ungekontakten i Aarhus Kommune, er det i høj grad takket være det gode samarbejde med Cyberhus, at dette er muligt: “I takt med at den digital strategi når ud i huset, får vi flere muligheder, men det her kan kun lade sig gøre, fordi vi har et tæt samarbejde med Cyberhus, som har kunnet kvalificere, hvilken vej vi skal gå. Vi kan sparre med Cyberhus, omkring hvordan vi imødekommer den forandring og de tendenser, vi ser på tværs af kommunerne.”

I Aarhus Kommune oplever de den digitale indsats, som et redskab på lige fod med deres åbne telefon, eller fysisk fremmøde i ungekontakten. De arbejder med den digitale rådgivning som en fuldt integreret del af ungekontaktens tilbud.

Hvad har det betydet for ungekontakten, at de nu kan tilbyde en bredere vifte af kontaktmuligheder?

KLs Forebyggelsespris 2021

Mange af landets kommuner har efterhånden gode erfaringer med at hjælpe børn og unge gennem digital rådgivning. Hos CfDP kan vi hjælpe jer med at få jeres ungerådgivning online gennem en digitalpædagogisk strategi og en velfunderet og tryg implementering.

Vi hjælper jer fra idé til realisering og yder løbende vejledning, support og opkvalificering – blandt andet gennem jævnlige møder og temadage for alle kommuner.

VELUX FONDEN har støttet netværket med midler til udvikling, netværksarbejde og møder. Medlemskommunerne betaler for deres deltagelse gennem en fast opstartspris og et abonnement afhængig af kommunens størrelse.

Vil du høre mere?

Innovation på højt niveau

“Samskabelse er en kæphest i Center for Digital Pædagogik, og Cyberhus er et eksempel på samskabelse mellem civilsamfund og det offentlige, når det er allersmukkest. Når vi i Center for Digital Pædagogik og kommunerne ryster posen sammen, får vi skabt innovation på et højt niveau. I stedet for at grave grøfter har vi fundet løsninger, som løfter børn- og ungerådgivningen i Danmark”

Anni Marquard Grundlægger og Centerleder – Center for Digital Pædagogik

Samarbejde med CIM Mobility

Vi har, i samarbejde med CIM Mobility, fået mere end 25 kommuner og organisationer i gang med en digitalpædagogisk indsats via chatklienten Talkiing. Det muliggør en hurtig og fleksibel kontakt til lokale børn og unge i sårbare og udsatte positioner.

Det tværkommunale netværk for digital rådgivning har siden 2017 med støtte fra VELUX FONDEN udviklet og afprøvet metoder i digital rådgivning og kommunikation til sårbare unge. Målet er at arbejde med teknologier der kan forbedre nuværende rådgivningstilbud, øge adgangen til rådgivningen og styrke engagementet for de unge.