Samarbejde med CIM-Mobility

Center for Digital Pædagogik og CIM Mobility

CIM Mobility har et fantastisk fleksibelt værktøj, og Center for Digital Pædagogik har både forståelse for og indgående viden om den digitalpædagogiske praksis. Det betyder at vi, i fællesskab, kan bringe teknologi og pædagogik ind i samme rum, så værktøjet ikke blot er smart, men også brugbart i hænderne på pædagogisk, terapeutisk eller rådgivende personale.

Til glæde og gavn for mange

Gennem flere år, har Center For Digital Pædagogik og CIM samarbejdet om at udvikle, justere og tilpasse talkiing. Det er i høj grad sket med afsæt i vores omfattende kommunale samarbejde, hvor udfordringer og ideer har været med til at forme værktøjet, så det opfylder alle krav og ønsker. Det er ikke et statisk arbejde, men sker fortløbende gennem alle de sammenhænge hvor vi sætter den digitale praksis i spil – og den fortsatte udvikling kommer alle til gavn; nye som gamle samarbejdspartnere. Vi opkvalificerer og løfter på tværs, og dét er vi særligt stolte af.

Funktioner

talkiing samler alle chat-kanaler ét sted. Det betyder, at brugerne kan henvende sig gennem lige den kommunikationsform, de kan lide – om det er telefon, chat, sms eller videochat – og I kan svare dem fra ét og samme sted. Det er nemt og overskueligt.

Muligheden for anonym rådgivning er også bygget ind som standard i talkiing. Værktøjet er derfor helt oplagt at bruge, hvis man gerne vil tilbyde sine brugere en anonym og sikker indgang til rådgivning og hjælp.

Kort om Talkiing

talkiing er en dialogbaseret chattjeneste designet til at gøre kommunikationen i jeres rådgivning smartere. Med talkiing kan brugerne nemt henvende sig via deres foretrukne kanaler, og en eller flere rådgivere kan let svare tilbage. Muligheden for anonym rådgivning er bygget ind som standard i talkiing, hvorfor værktøjet er helt oplagt indenfor bl.a. rådgivning og støttende kontakt.

CIM Mobility, der står bag Talkiing, er placeret i Struer Kommune. De udvikler komplette softwareløsninger til SMS- og trådløs kommunikation, der er lette at implementere og bruge i hverdagen.