“Fordi vi arbejder med en digital strategi i huset, er der tilbøjeligheder til, at folk får lyst til at prøve forskellige ting af. Og det kan lade sig gøre. Vi kan teste af, og det er vi også nødt til, for det går vildt hurtigt inden for det her område. Vi har netop lanceret Chat on demand, hvor børn og unge kan skrive til os døgnet rundt på sms, for at se, om det skaber en lettere adgang til os,” siger ungerådgiver i Ungekontakten Anni Sørensen, som selv er meget begejstret for den digitale strategi, Ungecentret Skanderborgvej implementerer, der skaber et rum til at udvikle nye muligheder i hele huset, f.eks. også et større innovativt Virtual Reality projekt til sårbare unge.  

Ungekontakten i Aarhus er et de kommunale rådgivningscentre, der har været med fra den spæde digitale rådgivnings begyndelse, som Cyberhus står bag. Siden har der, ifølge Anni Sørensen, været fokus på at udvikle og implementere de digitale platforme i rådgivningen, som har givet mulighed for at nå ud til nogle unge, som de ellers ikke ville nå. De gode resultater, Ungekontakten har opnået, har været med til at bane vejen til arbejdet med at udvikle en overordnet digital strategi for hele Ungecentret Skanderborgvej.

De unge er online

“Man kunne man jo se, det er vigtigt, og det virker. Dels, fordi vi har haft rigtig gode resultater med vores rådgivninger, og fordi man jo ved, at unge befinder sig på de digitale medier, når de skal søge hjælp. Med en samlet strategi kan ledelsen koordinere en form for retning, som betyder, at vi i vores hverdag får tænkt de digitale strategier og løsninger ind”

Anni Sørensen Ungerådgiver – Aarhus Kommune

Vi skal være fleksible

“Vi skal i hvert fald indstille os på, at når vi arbejder med det her område, kan det godt være, at vi selv synes, vi har fundet en rigtig spændende form, men det kan sagtens være, at det ser anderledes ud om et halvt år. Man kan ikke regne med, at det man har fået bygget op, skal blive ved med at være på den måde. Vi skal være villige til at ændre fokus og omstille os, så vi ikke bare hænger fast i noget, fordi nu har vi jo lige lavet det her,“ siger hun og efterfølger det: “Det, der gør, at vi har udviklet os fra, da vi begyndte med digital rådgivning, til nu, er, at vi har været fleksible i forhold til de tendenser, vi har set undervejs.”

Anni Sørensen Ungerådgiver – Aarhus Kommune

Samarbejde med Cyberhus kvalificerer retningen

Men hvilken vej skal man så gå, når døren til de digitale muligheder står åben, og velvilligheden til at prøve nyt findes i alle led?

“I takt med at den digital strategi når ud i huset, får vi flere muligheder, men det her kan lade sig gøre, fordi vi har et tæt samarbejde med Cyberhus, som har kunnet kvalificere, hvilken vej vi skal gå. Vi kan sparre med Cyberhus, hvis vi faktisk kan se nogle tendenser, der er ude at gå på tværs af kommunerne, om hvordan kan vi imødekomme den forandring, vi ser,” siger hun og forklarer, at det bl.a. er gennem deres samarbejde med Cyberhus, at Ungekontakten har kunnet undersøge, hvordan unge bruger medierne, som ligger til grund for de digitale rådgivningstilbud, de udvikler i Ungekontakten.

“Det betyder, vi kan prøve noget af. Men man kan ikke regne med, at fordi man har fået bygget noget op, skal det blive ved med at være på den måde altid,” siger hun og fortæller, at hun også oplever, at tiltag er blevet skruet tilbage, fordi det alligevel ikke har fungeret optimalt: “I en periode holdt vi rigtig meget åbent i vores online chat. Men vi fandt ud af, at de unge brugte de chatrådgivninger, som var åbne, og at de nødvendigvis ikke behøvede en lokal vinkel. Vi prøver derfor at udvikle os ved at blive mere synlige og tilgængelige for unge i Aarhus. Afprøvningen af Chat on demand og udviklingen af en ny hjemmeside er blandt andet resultatet af det.”

Digitale medier kræver omstilling

Digitale medier og unges behov kræver omstilling
Som Anni Sørensen siger det, er forandring et kodeord, når man beskæftiger sig med digitale medier og unge. Medier er under evig forandring, og de unge følger med. Det kræver medarbejdere som er villige til at omstille sig og orientere sig mod, hvad der sker om det næste hjørne.

I Ungecentret Skanderborgvej betyder udrulningen af den digitale strategi nye muligheder for Ungekontaktens digitale rådgivning og opbakning til at afprøve og udvikle tiltag, for bedre at nå de sårbare unge. Ledelsens digitale fokus har betydet, at nogle medarbejdere har fået tilbudt en digital efteruddannelse:

“Ledelsen har prioriteret, at det også er noget, vi kvalificerer os fagligt til. Vi bliver godt understøttet i at gøre det her. Man har i arbejdsgruppen for den digitale strategi sagt, at strategien ikke bare skal være et arbejdsdokument eller en strategi, der ikke lever i virkeligheden. Og det betyder, at man er villige, også i ledelsen, til at sige, at hvis der er nogen, der får nogle ideer, så skal man have lov til at prøve at køre af sted med det og se, om det kan bære,” siger Anni Sørensen.

Vil du læse mere?