“Jeg sidder nogle gange i en chat med en ung, hvor jeg vurderer, at det, de har på hjerte, er så stort og tungt, at det ikke er tilstrækkeligt med hjælp online. Min forestilling er, at det nemmere ville kunne løses, hvis vi mødtes fysisk. Men jeg får at vide af dem, at det bare slet ikke er en mulighed, for så ville de ikke kunne italesætte problemet… Og det kan jeg godt forstå, for så skal de sidde og forholde sig til, hvem jeg er som rådgiver, og komme ind på min arbejdsplads,“ siger Charlotte Kold, der er ungerådgiver og ansvarlig for den digitale rådgivning i Silkeborg Kommune. 

Det er ikke mere end to og et halvt år år siden, at Silkeborg Kommune slog dørene op til både en fysisk og digital rådgivning. Særligt den digitale rådgivning når ud til unge, som ellers kan være svære at få i tale. Charlotte Kold fremhæver anonymiteten i rådgivningen som afgørende for, at de får fat i så mange unge. Men også et enorm benarbejde i kommunen, for at gøre opmærksom på at rådgivningsindsatsen findes, er medvirkende til, at det er lykkes. 

En nem adgang til en voksen

“Den digitale platform er en nem adgang ind til en voksen, der lytter og tager de unge seriøst, om det er stort eller småt. Det er der desværre mange unge, der ikke bliver mødt med andre steder, uden, at det de bringer til bordet, har nogle konsekvenser for dem”

Charlotte Kold Ungerådgiver – Silkeborg Kommune

Vi er et øre, der lytter

“Vi er ikke-kommunale ved at være uformelle. Vi har lagt os op ad det materiale, som Cyberhus stiller til rådighed, som virker appellerende og tiltaler unge og ikke ser kommunalt ud i designet og indholdet på plakater, postkort og SoMe kampagner. Vi spørger ikke de unge, hvem er du, og hvad er dit cpr.nummer. Vi er et øre, der lytter til, hvordan de har det lige nu. Det er samtalen, og det, der rører sig hos den unge, der er i fokus. Ikke en masse krav om, at du skal det ene og det andet, som er det, de unge typisk møder, når de er i kontakt med kommunen”

Sisse Resen specialkonsulent i Socialafdelingen og projektleder for Åben ungerådgivning – Silkeborg Kommune

Solidt forarbejde har vist vejen

Silkeborg Kommune er ikke kommet sovende til de mange unge, som har fundet vej til den digitale rådgivning. Et stort forarbejde med at lancere tilbuddet på uddannelsessteder, i udskolingen og i ungdomsmiljøet i Silkeborg har gjort sit til at give Silkeborg Kommune en stærk digital rådgivningsprofil.

“Vi hører også, at det går fra mund til mund. Unge, som har været igennem til en chatrådgiver og følt sig hørt hos os, kan godt sige det videre til en ven eller en søskende, der også har udfordringer. Og det er egentlig det stærkeste man kan opnå, når unge selv fremhæver det som en god vej over for andre unge,“ siger Charlotte Kold.

Sisse Resen, som er specialkonsulent i Socialafdelingen i Silkeborg Kommune og projektleder for Åben ungerådgivning, hvor den digitale ungerådgivning hører under, forklarer, at det er en kontinuerlig opgave at fortælle de unge, at rådgivningen findes som en mulighed: “Det er ikke gjort med, at vi én gang har været ude på skolerne, det er tilbagevendende arbejde, som vi hele tiden skal have fokus på. Vi har brugt meget tid på at skabe opmærksomhed og få lavet et godt fagligt netværk omkring Charlotte, så hun kender dem, som arbejder med de unge i kommunen fx. i Beskæftigelsesafdelingen, Børne-familieafdelingen, Rusmiddelcentret, den regionale psykiatri, de frivillige foreninger osv.,“ fortæller Sisse Resen. Hun fremhæver også hele markedsføringen af tilbuddet, som har været i øjenhøjde med de unge på, hvad hun kalder, en ikke-kommunal måde.

Et landsdækkende samarbejde om de unge

Den digitale rejse, som indtil videre har været kort, men intensiv, for Silkeborg Kommune har hele vejen haft følgeskab af Cyberhus, som understøtter det arbejde den digitale rådgivning laver på landsplan i det store netværk af kommuner, der er tilmeldt den digitale platform:

“Vi mødes et par gange om året. På møderne tager vi forskellige temaer op, som går på tværs af kommunerne. Det er ofte meget de samme udfordringer, vi møder i den digitale rådgivning af de unge. Cyberhus har folk, der kan spille relevant viden ind om, hvad den gode måde er at håndtere forskellige tematikker på, og hvad det er, man kan med det digitale medie, som man ikke kan i den fysiske verden, men også modsat, når man oplever at komme til kort,“ tilføjer Sisse Resen. 

“Et eksempel på en temadag, var på baggrund af en dokumentarudsendelse ‘100 falske forelskelser’ på DR. Vi har haft en ongoing diskussion om, at nogle oplever at have faste brugere i rådgivningstilbud, som det måske egentligt ikke er skabt til. Og så har der været en offentlig debat om, hvordan man overhovedet kan vide, om folk er dem, de udgiver sig for at være, også i vores rådgivningstilbud. Her var det bare rigtig spændende at få faglige input og høre vores kollegers erfaringer rundt omkring i de andre kommuner, med hvordan de går til det her arbejde,“ fortæller Charlotte Kold om samarbejdet på tværs af landet. 

Vi har fået et stort netværk

“Cyberhus har stået for at facilitere et netværk mellem de kommuner, der bruger denne her platform til at lave digital ungerådgivning, så vi kan sparre med hinanden og høre om forskellige måder at gribe tingene an på. På den måde får vi et langt større kollegialt netværk at spille bold op ad, når vi skal udvikle tilbuddet“

Charlotte Kold Ungerådgiver – Silkeborg Kommune

Travlhed under corona

Det har været en særlig tid for den digitale rådgivning i Silkeborg under corona. Sisse Resen fortæller, at der i det tidlige forår 2021 hver måned gennem tre måneder var ca. 2500 silkeborgensiske brugere på Cyberhus siden.   

Charlotte Kold tilføjer: “Der har været meget mere aktivitet under corona. Som det er i dag, har vi på nuværende tidspunkt fra årets begyndelse til nu næsten gennemført lige så mange samtaler, som vi gjorde hele sidste år. Og vi er ikke engang halvvejs inde i året. Det kan vi se ret tydeligt i forhold til de statistikker, vi får tilsendt fra Cyberhus. Vi har eksperimenteret med at åbne mere i dagtimerne og har ikke tidligere oplevet det store behov for det, men det har der har været i den her særlige situation.”

“Heldigvis havde vi gjort os erfaringer med digital rådgivning, inden der var noget, der hed corona, og alle de fysiske tilbud og fællesskaber for unge lukkede ned. Den erfaring har vi været glade for, for det har gjort det nemt og agilt for os at skrue op for den digitale indsats i en periode, hvor vi kunne se og mærke, at der var rigtig stor efterspørgsel,” fortæller Sisse Resen, som måtte ansætte en ekstra chat-medarbejder for på den måde at kunne udvide åbningstiderne.

Vil du læse mere?