Pernille Ballisager

Fagkonsulent med speciale i børn og unges digitale trivsel Mere om Pernille

For første gang har Sundhedsstyrelsen udviklet anbefalinger for skærmbrug til forældre med børn i alderen 0-15 år.

Det er vores erfaring, at mange af jer forældre oplever, at børn og unges mediebrug ofte kan være en jungle at navigere i, og at det kan være svært at finde ud af, hvad der er op og ned i viden om skærmbrug.

Derfor hilser vi de nye anbefalinger velkommen i håbet om, at I som forældre vil kunne bruge anbefalingerne som inspiration til, hvordan hele familien kan udvikle gode skærmvaner, og at anbefalingerne giver anledning til at tale om og forholde sig til både de voksnes og børnenes skærmbrug.

Anbefalingerne
Sundhedsstyrelsens seks skærmbrugs-anbefalinger lyder:

  1. Dit barn bør ikke bruge skærm op til sovetid, da det kan udsætte sovetidspunktet og betyde, at barnet ikke får tilstrækkeligt med søvn.
  2. Undgå telefon eller tablet i barnets soveværelse i løbet af natten, da skærmaktivitet om natten kan forstyrre søvnen og forringe søvnkvaliteten.
  3. Skab variation mellem dit barns skærmaktivitet og øvrige aktiviteter i løbet af hverdagen, herunder fysisk aktivitet.
  4. Interesser dig for dit barns online liv og vær opmærksom på barnets eventuelle bekymringer for at stå uden for fællesskabet eller for at gå glip af noget online.
  5. Lav aftaler om skærmbrug i familien, som gælder både barn og voksen, og hav en løbende dialog om, hvor meget skærmen bruges og til hvilke formål.
  6. Forældre bør være opmærksomme på eget forbrug af skærm i samvær med barnet, da individuelt skærmbrug kan påvirke forældre-barn relationen negativt

Anbefalingerne bygger på fire forskningsstudier, som hver har undersøgt viden fra vestlige, herunder nationale, forskningsartikler og rapporter, som omhandler sammenhængen mellem 0-15-åriges skærmbrug i forhold til søvn, fysisk aktivitet, stress samt relationer og fællesskaber. Anbefalingerne hviler derudover også på eksisterende viden om børns behov for søvn, fysisk aktivitet og nærvær i de tidlige leveår.

Ikke entydig sammenhæng i forskningen
Det er vigtigt at nævne, at forskningen bag anbefalingerne ikke viste en entydig sammenhæng mellem børns skærmbrug og mindre fysisk aktivitet, social trivsel eller øget stress hos børn og unge. 

Studierne viste, at der enten var svag eller slet ikke sammenhæng, at det var svært at lave robuste konklusioner eller, at der ikke var en entydig sammenhæng.  

Forskningen vedrørende søvn og skærmbrug er mere veldokumenteret, og derfor er Sundhedsstyrelsens anbefalinger også her mere konkrete. Man har i mange år vist, hvor vigtig søvnen er, og hvor store konsekvenser dårlig søvn har for mange forskellige ting, fx. koncentrationsevne, fysisk og mentalt overskud, læring mv. Men det er vigtigt at nævne, at det ikke kun er brug af skærm, som kan forstyrre eller forringe søvnen. Det er blot ét parameter.


Det gode fokus på dialog og nuancer
Sundhedsstyrelsen udtaler, at de har prioriteret at nå ud til alle forældre. Derfor kunne anbefalingerne ikke gøres mere konkrete. Men på sigt håber styrelsen på at kunne gøre dem mere levende. Sundhedsstyrelsen håber også, at anbefalingerne kan bruges som et dialogredskab, som man for eksempel kan bruge i samarbejdet mellem skole og hjem.

Hos CfDP har vi i flere år givet lignende anbefalinger til forældre, hvor vi opfordrer til at være nysgerrige på børnenes skærmbrug, og undgå at være kritiske og fordømmende, men i stedet tale åbent om det, børnene bruger tiden på. Derfor er vi glade for, at Sundhedsstyrelsen har valgt at lave anbefalinger, hvor der er fokus på nuancerne – at skærmene ikke kun er gode eller dårlige, men at det i høj grad handler om, hvordan man bruger dem, og at der skal være fokus på brugen i hele familien og ikke kun hos børnene. 

Som forældre er I rollemodeller. Jeres børn kigger på jer og gør hvad I gør, og ikke nødvendigvis hvad I siger. Det er et stort ansvar at bære, som I ikke kan løfte helt alene. Alle voksne omkring børnene skal på banen og hjælpe med at vise vejen for god og tryg brug af de digitale platforme og for hvordan skærmene kan bruges i de fysiske rum.

Vil du vide mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger og konkrete råd, så kig her.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Pernille Ballisager

Fagkonsulent med speciale i børn og unges digitale trivsel Kontakt Pernille

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.