En række sager fra medierne om unges brug og misbrug af nøgenbilleder peger entydigt i samme retning: der er behov for bedre og langt mere undervisning i digital dannelse.

Mange medier har i ugens løb rapporteret, at 200.000 billeder fra Snapchat er blevet lækket på nettet. Snapchat er en yderst populær app, som tillader brugere at sende billeder til hinanden, hvorefter de forsvinder efter maks 10 sekunder. Almindelig sund fornuft bør dog fortælle enhver, at et billede, der sendes digitalt altid kan kopieres og deles. Eller hvad? Det ved de unge godt, ikke? Ikke altid, desværre.

En app, der lader de unge sende billeder til hinanden i den tro at de forsvinder igen kombineret med teenagere som primær målgruppe, hvor leg med seksualitet er i højsædet, er en risikofyldt kombination. En undersøgelse fra denne sommer, udført af SSP Jammerbugt, beretter at en tredjedel af eleverne i 8. klasse har prøvet at modtage et nøgenbillede. Det er foruroligende mange, og det er også meget for tidligt. Når børn på tretten år deler nøgenbilleder og de kopieres og deles, så kategoriseres det juridisk som børnepornografi.

Børnerådet har netop gennemført en større undersøgelse blandt 13-årige, der viser at 76% af de unge efterspørger mere viden om lovgivning og privatliv på nettet. Det viser tydeligt at der eksisterer et informationsbehov hos de unge. Det behov skal så imødekommes af skoler og forældre. Børnerådet har tidligere i år påvist, at 4 ud af 10 unge ikke føler, at deres forældre ved nok om digitale medier til at hjælpe dem. Mine egne erfaringer fra skolebesøg bekræfter tendensen, at mange forældre “slipper” deres børn for tidligt. Man er ikke klar til at være sig selv på nettet bare fordi man er gammel nok til at bruge sociale medier.

Snapchat-sagen har den positive virkning, at flere forhåbentlig bliver klar over mulige faldgruber på børnenes foretrukne netværk. Vi ved fra skolebesøgene, at mange unge allerede er fornuftige. Vi ved dog også at det er en kæmpe gevinst at italesætte disse emner i klassen, fordi der skabes en konsensus om, hvad der er rigtigt og forkert. Men det er komplekst at installere et etisk filter i hovedet på de unge, fordi det kan være enormt fristende at tilsidesætte etikken, når der pludselig opstår en leg med seksuelle udtryk. Derfor er vi nødt til, både som forældre og undervisere, at gentage og udfolde snakken om grænser, privatliv og seksualitet, når det foregår digitalt. Også når sagen om Snapchat-billederne har forladt mediernes søgelys.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Ravn

Seniorrådgiver og foredragsholder - børn og unges digitale liv Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.