Mange danske børn under 13 år har en Facebook profil, selvom tjenesten ikke tillader det. Derfor lancerer Red Barnet, Børns Vilkår, Center for Digital Pædagogik og Medierådet for Børn og Unge nu anbefalinger til forældre med børn under 13 år med Facebook profiler.

I CfDP har vi tidligere skrevet om det åbenlyse misforhold mellem Facebooks fastsatte aldersgrænse og det faktum at danske børn debutterer med profiler længe før de bliver 13 år. Tidligere på året tilkendegav Facebook selv en intention om at lave en såkaldt børneprofil til de mange mindreårige brugere af tjenesten. Desværre tror vi ikke på at en sådan tjeneste vil se lyset det næste lange stykke tid – hvis overhovedet. Derfor er vi gået sammen med en række andre store børneorganisationer om et sæt anbefalinger til forældre der har valgt at lade deres børn få en profil, til trods for at de ikke er 13 år.

Fra fælles pressemeddelelse: 

Man skal være 13 år for at kunne oprette en profil på Facebook, men flere organisationer oplever en stigning i henvendelser fra forældre, der ikke ved, hvordan de skal agere i forhold til deres mindre børns færden på Facebook.

-Det er en kendsgerning, at mange børn under 13 år allerede har en profil på Facebook. Jo yngre børn er, jo sværere har de ved at overskue konsekvenserne af deres handlinger – også på Facebook. Disse børn har brug for, at deres forældre kan guide dem til på en kvalificeret måde, siger børnefaglig konsulent Camilla Carlsson, Børns Vilkår.

-Vi oplever, at forældrene er usikre på, hvordan de skal forholde sig til, at deres børn er på Facebook. De ved ikke, hvor meget de skal blande sig, og om det er okay at sætte grænser – eller hvor grænserne i det hele taget går, siger Gry Hasselbalch, projektleder i Medierådet for Børn og Unges EU videncenter om børn og digitale medier. Hun fortæller, at også efterspørgslen fra landets skoler er steget. Her ønsker man materialer og viden på området.

Derfor har Red Barnet, Børns Vilkår, Center for Digital Pædagogik og Medierådet for Børn og Unge nu samlet kræfterne og i fællesskab udarbejdet anbefalinger rettet mod forældrene til de yngre børn på Facebook.

– Når børnene bliver teenagere, har de allerede flere års online-erfaring bag sig med egne sociale regler for fx. hvilke billeder, man lægger ud på nettet, og hvordan man kommenterer eller opdaterer sin status. Så er det svært som voksen pludseligt at komme med sin løftede pegefinger og fortælle dem, hvordan de skal bære sig ad, siger Jonas Ravn, projektleder fra Center for Digital Pædagogik.

Danske organisationer i dialog med Facebook

Europæiske børn debuterer tidligere og tidligere på nettet. Men specielt i de skandinaviske lande er børn hurtige til at gøre brug af nettets mange muligheder for spil, underholdning og sociale netværk. De fire organisationer har derfor afholdt flere møder med Facebook vedrørende de mindre børns brug af tjenesten.

 – I mange lande fungerer Facebook-grænsen på 13 år, men specielt her i Skandinavien, hvor børn debuterer i en tidlig alder på internettet, oplever vi et stigende behov for retningslinjer og vejledning til de yngre børns brug af Facebook. Det har vi som forbruger- og børneorganisationer af flere omgange diskuteret med Facebook uden egentligt resultat. Det er blandt andet også derfor vi fire organisationer nu i fællesskab går ud med disse anbefalinger, siger Marianne Pihl, koordinator for Red Barnets Hotline.

 Organisationerne anbefaler bl.a.:

*Vær opmærksom på, at hvis dit barn udgiver sig for at være ældre end det er, så skal de være forberedt på, at de kan blive opsøgt af ”jævnaldrende”, som er meget ældre end barnet selv.

*Vær en god rollemodel – spørg for eksempel om lov, inden du lægger billeder af dit barn på din egen Facebook.

*Tal med dit barn om god skik og tone, når han eller hun chatter eller kommenterer billeder og statusopdateringer.

*Sæt klare grænser for, hvem barnet må være venner med – du kan altid give flere tilladelser efter et stykke tid.

Læs anbefalingerne HER

Læs den fulde pressemeddelelse HER

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Ravn

Seniorrådgiver og foredragsholder - børn og unges digitale liv Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.