Digital trivsel Nyheder

Store muligheder i digitalt ungdomsarbejde

Pædagoger og andre fagpersoner kan med fordel benytte digitale medier som et middel til at gøre ungdomsarbejde mere tilgængeligt og...

Nyheder

“Jeg taler om ting, jeg ikke engang har fortalt mine venner”

CfDP's podcastserie Lige På har haft fokus på at nedbryde tabuer og opbygge positive fællesskaber - og det har virket:...

Nyheder

Digitale vikinger i Berlin

Som en del af forebyggelsen og bekæmpelsen af online hate speech blev der i regi af projekt SELMA afholdt et...

Nyheder

5 digitale værktøjer i arbejdet med børn og unge

projektets hjemmeside, og i dette indlæg sætter vi fokus på fem af de bedste udenlandske initiativer (i en ikke-prioriteret rækkefølge),...

Nyheder

Unge fra Cyberhus bidrager til net-anbefalinger

Ungepanelet sætter digitalt liv på dagsordenen Center for Digital Pædagogik (CfDP), Medierådet, Telia, Red Barnet og ENIGMA har igennem det...

Nyheder

Akkreditering: fra sund skepsis til positiv oplevelse

Flere fordele end ulemper ved akkreditering Der har været en årelang debat om fordele og ulemper ved akkreditering inden for...

Digital trivsel Nyheder

Ny bog om de unges digitale dannelse

Børn og unge som medskabere af onlinekultur Jonas Ravn fra CfDP er én af i alt syv bidragsydere til bogen...

Nyheder Online rådgivning

Netstof forbereder ny indsats til ungdomsuddannelserne

Nyt magasin til alle ungdomsuddannelser Til efteråret er Netstof klar med et nyt magasin til lærere og vejledere på landets...

Digital trivsel Nyheder

Interview: "Jeg kan godt forstå Hannah"

Selvmord Virker!" Hvordan var dit forhold til selvmord tidligere? Jeg gik rigtig rigtig meget og tænkte på det - og...