Kunde:

Aarhus Kommune

Leverance:

Pædagogisk arbejde, rådgivning, oplæg, medieproduktion

Indbefattede ydelser:

Digitalpædagogik

Aarhus Kommune havde brug for at forstå hvorfor flere drenge og unge mænd ikke gik i skole, og istedet bare sad derhjemme og spillede computer. Alle forsøg på at nedbringe eller blokere for computerspillene mislykkedes og hjalp hverken drengenes trivsel eller skolevægring. Istedet startede Center for Digital Pædagogik sammen med Aarhus Kommune ‘Gaming Gruppen’; et tiltag hvor de unge kom ned på Ungecentret Aarhus og sammen med en pædagog fra kommunen og en ‘nørd’ fra Center for Digital Pædagogik, indgik i sociale, opbyggelige og prosociale øvelser – allesammen omkring i og med computerspil. Alle de unge begyndte i, og færdiggjorde, relevante skoletilbud.

Hvad er vi særligt stolte af?

Vi er særligt stolte af at kunne få lov at anvende vores specialviden om digitale medier og computerspil i en pædagogisk praksis, hvor vi fra uge til uge kan se de unge få det bedre med sig selv – og hinanden, uden at skulle udskammes for deres glæde ved computerspil.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi indgår i indsatser, der øger børn og unges digitale trivsel og skaber forståelse omkring det digitale liv.

Vi går helt fra idé til færdigt produkt og indgår på konsulentbasis såvel som i strategiske partnerskaber.

Christian Mogensen

Foredragsholder og specialkonsulent Christian@cfdp.dk
Kontakt Christian

Gaming fra bloggen