I rådgivningens verden kan der være der store udfordringer med at nå ud til drenge og unge mænd. Hos CfDP har vi gjort os en række erfaringer, der gør det nemmere.

Vi har udfordringer med at nå drenge og mænd. Punktum.

Sådan beskriver pædagogisk konsulent hos CfDP, Niels-Christian Bilenberg, tilstanden i rådgivningens verden, hvor det i langt højere grad er unge piger, der benytter sig af muligheder for rådgivning og hjælp gennem samtale.

Det ses blandt andet på CfDP’s egen chatrådgivningsplatform, cyberhus.dk, hvor fordelingen af brugere er cirka 70 procent piger og 25 procent drenge. De resterende 5 procent er ikke oplyst eller “andet køn”

Hos CfDP gør vi vores bedste for at komme situationen til livs på vores rådgivningsplatforme – for drenge og unge mænd har ligeså meget brug for pædagogisk støtte og rådgivning som piger og unge kvinder.

CfDP’s arbejde med drenge og unge mænd er baseret på 17 års erfaring med rådgivning samt research og dialog med pædagogiske fagpersoner og unge drenge. Hos CfDP er dialog med de unge en hjørnesten i udviklingen af vores initiativer.

Svært ved at snakke om følelser

Det er ikke sådan, at drenge og unge mænd er decideret modstandere af rådgivning generelt. Når rådgivningen handler om bestemte emner, som mænd interesserer sig for, har de som regel ikke nogen problemer med at søge hjælp.

Det ser man blandt andet på CfDP’s side Scammed.dk, hvor det er muligt at få rådgivning, hvis man er blevet snydt med online handel i computerspil. 

På scammed.dk er en stor del af brugerne mænd, og de tøver som regel ikke med at spørge ind til selve oplevelsen med at blive scammet, hvorimod de kun sjældent taler om de følelsesmæssige følgevirkninger, selvom vi på siden kan se, at en stor andel angiver, at de er enten vrede eller skammer sig over at være blevet snydt.

Snakker man rådgivning om det, som normalt fylder i et ungdomsliv – kærestesorg, familie, forældre, ensomhed og andet – så er drenge og unge mænd ikke særlig godt med.

– Vi oplever en enighed på tværs af landets rådgivninger, at der er en udfordring med at nå unge drenge og mænd. Hovedparten af landets rådgivninger har en overvægt af piger, siger Niels-Christian Bilenberg

Hvad skal man så gøre, hvis man vil have fat i drenge og unge mænd?

Tal til dem i øjenhøjde

Ifølge Stine Helding Rand, psykolog og rådgivningskonsulent hos CfDP, er det enormt vigtigt, at man i rådgivning af drenge og unge mænd og for den sags skyld også kvinder, kigger dem i deres figurative øjne og ser dem som hele mennesker, i stedet for blot at dømme dem ud fra de handlinger og holdninger, som de giver udtryk for.

– Man skal se bagom, det de siger. Hvorfor er det, at du gør, som du gør? Hvorfor siger du, som du siger? I virkeligheden er der ofte et sårbart menneske bag den hårde facade, og det handler om at finde og forholde sig til det menneske, siger Stine Helding Rand.

Stine Helding Rand understreger, at man i den forbindelse ikke skal være dømmende eller stå med løftet pegefinger.

-Vi skal ikke være den distancerede voksne, der skal til at lære dem, hvordan livet er. Vi skal være mere på deres niveau og tale med dem om, hvordan det egentlig er at være ung, og hvordan det egentlig er at være dem, siger hun.

Center for Digital Pædagogik har arbejdet målrettet med rådgivning af unge mænd og drenge på blandt andet mitassist.dk, et rådgivningssite der henvender sig udelukkende til unge mænd.

Redefinér maskulinitet

Ifølge Niels-Christian og Stine er det tydeligt, at rigtig mange drenge og unge mænd mangler et sted, hvor de kan tale frit om helt almindelige problemer som kærestesorg, familie, ensomhed, mobning og alkohol.

Når drenge og mænd har svært ved at tale om den slags ting, handler det ifølge Niels-Christian Bilenberg blandt andet om, at mange drenge og unge mænd stadig har en forældet opfattelse af, at man som mand er svag eller forkert, hvis man søger hjælp hos andre.

– Udtrykket “nu må du lige mande dig op” bruges stadig meget, og det siger jo noget om, at mænd ikke må græde eller vise følelser, siger Niels-Christian Bilenberg og påpeger, at de unges problemer bliver mødt med forståelse og empati på CfDP’s rådgivningsplatforme.

Niels-Christian Bilenberg har i sit arbejde erfaret, at mange drenge og unge mænd finder stor værdi ved bare at italesætte deres problemer overfor andre.

Drengene skal kunne spejle sig i deres rådgiver

Vores erfaring fra samtaler med unge mænd i rådgivningen peger på, at rådgiverens uddannelse ikke er så betydningsfuld. Det er vigtigere at få et “assist’’ eller et klap på skulderen af en ven frem for en rådgiver. 

– Når det gælder mænd især, så er rådgiverens uddannelse sådan set ligegyldig. Det vigtige er deres livserfaring og interesser, så drengene i en eller anden grad kan spejle sig i den person, der hjælper dem. Det er ikke nødvendigvis tilfældet for piger, siger Stine Helding Rand.

– Det der med at bruge andre, som i rådgivningsverdenen virker lidt ikke-faglige, det er måske lige præcist det, der er brug for med drenge, tilføjer Niels-Christian.

Stine Helding Rand opfordrer andre, der arbejder med rådgivning af drenge og unge mænd, til at skabe et fællesskab, hvor de kan snakke med andre unge, og forsøger at skabe en kultur, hvor der er plads til at være sårbare sammen.

Det er langt mere relevant og brugbart for brugerne at kunne skrive offentlige spørgsmål og svar til hinanden.

– Det er også en måde at vende sårbarheden til en styrke. Netop fordi man er sårbar, så er man faktisk i stand til at hjælpe andre. At være sårbar er ikke et tegn på svaghed, men et tegn på at leve et liv, siger Stine Helding Rand.

Skab tillid

CfDPs research i forbindelse med udviklingen af digitale fællesskaber for unge mand peger på, at unge drenge og mænd i endnu højere grad end piger har brug for at opbygge en tillidsfuld relation, før de åbner op, og man kan begynde at tale om rådgivning.

Vi har erfaret, at det kan blive en udfordring for en anonym online rådgivning at opbygge tilstrækkelig tillid henover en enkeltstående chatsession, men det hjælper, hvis man udleverer noget af sig selv. 

– Som rådgivere siger vi ellers altid, at man ikke skal skrive “det kan jeg godt huske, fra da jeg var…”, siger Niels-Christian Bilenberg.

– Men det gør jeg i langt højere grad, når jeg rådgiver drenge og unge mænd. Jeg skriver hele tiden “jeg” og “mig” og bruger mine egne referencer og erfaringer fra mit liv. Det er helt åbenlyst, at det er den vej, man skal gå.

Find et fælles tredje

Hvis man virkelig vil have godt fat i drenge og unge mænd, er den bedste vej til en god snak typisk gennem et “fælles tredje”, altså en fælles aktivitet, som man kan give sig hen til sammen, indtil man er klar til at snakke om de ting der går én på.

Det fælles tredje er svært at nå gennem online rådgivning. Den nød har CfDP hvert fald ikke knækket endnu. Vi er dog stolte af GamingGruppen, hvor et hold drenge ugentligt mødes med en pædagog fra Aarhus Kommune og en konsulent fra CfDP til en gamingsession i et lokale i Ungecentret Skanderborgvej.

For mange unge drenge og mænd er det lettere at tale om det, der er svært, hvis de kan mødes om noget fælles, mens de gør det. Det kan eksempelvis være, når de gamer med sine venner, hænger en hylde op med deres far, går en tur med sin mor eller drikker en øl med sine kammerater.

– Det skyldes, at det er mindre konfronterende for unge drenge og mænd, og de føler sig ikke udsat på samme måde, som de ellers ville i traditionel rådgivning. Med et fælles tredje kan deres øjne kigge et andet sted hen, siger Stine Helding Rand.

Læs mere om GamingGruppen her.

Hvis du har spørgsmål til rådgivning af unge mænd, kan du med fordel kontakte Niels-Christan Bilenberg på 31 38 14 40 eller nc@cfdp.dk eller Stine Helding Rand på 42 59 96 20 eller stine@cfdp.dk.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.