Mathias Nimgaard

Fagkonsulent med speciale i digital trivsel og børn og unges udvikling Mere om Mathias

Jeg har skrevet en artikel, der har været gennem fagfælledbedømmelse. Med artiklen forsøger jeg grundlæggende at nuancere og diskutere den meget fremtrædende “forskydningslogik”. Det vil sige, at skærmtid mere eller mindre pr. automatik står i stedet for meningsfulde aktiviteter i børnelivet.

Artiklen hedder “Skærmtid, Displacement-hypotesen og digital determinisme – Sociokulturelle perspektiver på digitale mediers betydning for børns udvikling” og er frit tilgængelig og kan læses her!

Her er et par hovedpointer:

1️⃣Idéen om at skærmtid 1:1 står i stedet for meningsfulde aktiviteter i børnelivet er forsimplet. Ikke fordi “det digitale” ikke har en rolle i børns (mis)trivsel, men fordi man med den logik risikerer at overse de trivselsfremmende og -nedbrydende praksisser, som kan være på spil i børnenes hverdag.


2️⃣  Vi kan blive klogere på digitaliseringens betydning for børns udvikling ved at sætte børnenes egne stemmer i spil. Som analytisk afsæt handler børneperspektivet for mig at se dog om meget mere end blot “at lytte” til børnene – om de vil have skærm eller ej. Det handler derimod grundlæggende om at forstå den digitale tilværelse, som børn i dag på godt og ondt bliver kastet ind i og hver dag må forholde sig til.


3️⃣Der kan være forskellige ting på spil, når børn deltager i digitale hverdagspraksisser. Børnene indgår i sammenhænge, hvor influencere er dem, som man ser op til, og hvor likes og followers (eller manglen på selvsamme) kan have en betydning for oplevelsen af at høre til. Selvom det måske kan være svært at forstå for de voksne, så ændrer det ikke på, at dette engagement hos børnene kan medføre mange ambivalente oplevelser. Oplevelser, som de har brug for hjælp til at håndtere fra netop de voksne.

Jeg håber, at artiklen kan være med til at nuancere debatten ved at bringe børnenes oplevelser i spil – og at den kan sætte gang i nye perspektiver hos de voksne.

Ræk gerne ud til mig for dialog og i forbindelse med spørgsmål til artiklen.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.