Kritisk Tænkning

Kunde:

Campus Vejen

Leverance:

Oplæg

Indbefattede ydelser:

Oplæg, Workshopping

Oplægget Kritisk tænkning i digitale fællesskaber er med sin nysgerrige og inddragende form et hit blandt udskolingselever. Pointer, refleksioner og diskussioner tages i øjenhøjde, og synet på den unge som ekspert i eget (digitalt) liv er gennemgående. Derfor kommer vi som oftest hjem med ny viden, vi anvender til at kvalificere det videre arbejde. Oplægsrækken i Vejen var ingen undtagelse, og selvom nogle elever mente, at der ikke var så meget nyt under solen, fulgte de alligevel nysgerrigt og engageret med.

Hvad er vi særligt stolte af?

I CfDP bryster vi os af at være i øjenhøjde med de unge og tale de unges sprog. Det er bydende nødvendigt for at kunne fastholde engagement og motivation i 2×40 minutter. I CfDP er vi stolte af at kunne balancere vores formidling, så 200 udskolingselever føler sig set og forstået.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi indgår i indsatser, der øger børn og unges digitale trivsel og skaber forståelse omkring det digitale liv.

Vi går helt fra idé til færdigt produkt og indgår på konsulentbasis såvel som i strategiske partnerskaber.

Stine Helding Rand

Psykolog stine@cfdp.dk
Kontakt Stine

Kritisk tænkning fra bloggen