Mere om

I nettets afkroge dyrker unge mænd i sårbare positioner ekstreme holdninger. CfDP er en af de organisationer, der går forrest i arbejdet med de vrede unge mænd og ser dem som unge mennesker i en ekstrem mistrivselssituation.

Det siges i incel-kredse, at det barn, der ikke bliver omfavnet af landsbyen, vil brænde den ned for at føle dens varme.

Den tankegang havde en 27-årig dansk mand fra nordjylland, da han over en periode på cirka to år skrev omkring 6.000 indlæg på et af de største foraer for incels på nettet. Det kulminerede i, at han i 2021 blev anholdt, efter han forsøgte at købe et fuldautomatisk våben med henblik på at begå et eller flere skoleskyderier.

Hvordan kunne det gå så galt for den 27-årige danske mand, der er så gal over sin plads i samfundet, at han er parat til at slå andre mennesker ihjel?

Hos CfDP arbejder vi meget med gruppen af unge mænd i sårbare positioner – nogle af dem med ekstreme holdninger. Vi møder de unge mænd online i fora, hvor de ikke er forpligtet på deres sociale status og hvor de kan være anonyme. Her tør de godt tale om, hvordan de egentlig har det, fordi de kan gøre det med en digital distance.

Fra 0 til 100 på næsten ingen tid

Det gjorde Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik, da han i 2020 første gang  stødte på manden fra nordjylland på et online forum for incels i forbindelse med CfDP’s udarbejdelse af en rapport om emnet for Beskæftigelses- og Ligestillingsministeriet som en del af Danmarks Formandskab i Nordisk Ministerråd i 2020 i samarbejde med Analyse og Tal.

– Jeg faldt over en besked fra en bruger, som helt sikkert var dansk. Det vidste jeg, fordi han havde lavet et opslag om danske studerende, siger Christian Mogensen.

– Han skrev, at nu skulle de studerende ud og være slutty, promiskuøse, feste, drikke og have gang i fremtidsdrømme. Det var han vred over, fordi det havde han aldrig være en del af.

Som en del af sin research gik Christian efterfølgende i gang med at læse samtlige af de 6.000 beskeder, som brugeren havde lagt op på incel-forummet. Formålet var at danne sig et billede af hvordan de unge danske mænd bruger de her fora. 

Ifølge Christian var det tydeligt, at mange af mandens første indlæg primært handlede om, at han var ked af det. Han var blandt andet ked af hans udseende og hans plads i bunden af det sociale hierarki.

Men over tid blev beskederne mere ekstreme og voldsomme. Blandt andet skrev han, at hvis han havde en kæreste, ville han holde hende fanget i en kælder, så hun ikke kom ud og blev uddannet af andre kvinder til at tro, at hun havde stemmeret eller seksuel medbestemmelse.

Flere gang lagde han også citater og billeder op fra amerikanske incel, Adam Lanza, der i 2012 skød og dræbte 28 mennesker, hvoraf 20 var små børn. Adam Lanzas mål med skyderiet var at gøre så meget skade på det samfund, han følte sig ekskluderet fra, som muligt. 

Ifølge Christian Mogensen er det tydeligt, at manden fra Nordjylland er stor fan af den afdøde amerikaner, der tog sit eget liv i forbindelse med skyderiet.

På et tidspunkt i 2020 lagde manden fra Nordjylland et billede op af to pistoler, som han havde anskaffet sig. Det fik Christian til at rette henvendelse til politiet, der kunne fortælle, at manden fra Nordjylland allerede var anmeldt.

Maskulinitet når det er værst

-I den her sag har vi at gøre med en ung mand, der i første omgang er ekstremt ked af det, fordi han føler, at han bliver holdt udenfor det klassiske gode ungdomsliv, siger Christian og fortsætter.

-Og han kan ikke rumme at være ked af det, så han oversætter den til en ekstrem vrede og et ekstremt had, fordi det føler han sig bedre tilpas i. Det er mere maskulint, og det er mere acceptable følelser.

Ifølge CfDPs erfaringer med unge i sårbare positioner er det mandlige køn generelt ikke særlig gode eller vante til at rumme sårbare følelser. Det kan også være årsagen til, at det næsten udelukkende er unge mænd, som befinder sig på incel-foraer og andre hadefulde digitale fællesskaber.

Da det ikke er socialt acceptabelt for mænd at græde og være sårbar, bliver mange af de sårbare følelser for nogle unge mænd oversat til noget, der kan accepteres af flertallet.

Had, vrede, hævn og militær opstand kan derfor blive de fremtrædende følelser blandt unge mænd i disse forsamlinger.

-Psykologisk er det en meget nemmere pille at sluge, at man ikke skal arbejde med sig selv. Det er nemmere at sige, at man ikke har noget ansvar for sin ked-af-det-hed, men de andre har skyld for det, siger Christian Mogensen.

CfDP’s arbejde med vrede unge mænd

Det er vigtigt at forstå, at den unge mand fra Nordjylland ikke er den eneste unge, der har det, som han har det. Han er heller ikke den eneste, der befinder sig på online forummer og bliver mere og mere radikaliseret. Faktisk spår Christian Mogensen, at der i den umiddelbare fremtid vil være et opsving i dansk aktivitet i disse online fællesskaber.

For at komme de unge mænd, såvel som deres potentielle ofre, til livs, arbejder CfDP inden for flere indsatsområder.

Når situationen er blevet så dårlig og potentielt farlig for andre, som den er i sagen med den 27-årige mand fra Nordjylland, er det politiet, der skal være opmærksom på digitale spor, digitale trusler. Det er også politiet, der skal handle på dem. 

Det har de gjort i sagen med manden fra Nordjylland, der er i retten i denne tid. Christian Mogensen skal blandt andet vidne i retten i forbindelse med manden fra Nordjyllands retssag.

Den forebyggende indsats skal målrettes de unge mænd

Helst skal det ikke nå så langt ud, før man griber ind. Arbejder man med unge mænd i sårbare positioner, der føler sig holdt udenfor samfundet, er man nødt til at tænke i reintegrationsprocesser. Det gør CfDP blandt andet med Gaming Grupperne, der er designet til at lette overgangen fra et digital distanceret liv ind i et godt ungdomsliv.

– Vi har arbejdet med at møde de unge, hvor de er trygge, og så bruger vi det til at hjælpe dem hen til at være en del af det brede samfund, siger Christian Mogensen.

Han påpeger, at vi i Danmark har systemer samt en pædagog stand, der er enormt dygtige til at opspore og hjælpe de drenge, der falder udenfor.

Bevidstheden om potentialet i den forebyggende indsats overfor unge mænd betyder, at Center for Digital Pædagogik, udover at deltage i nationale og internationale forskningsaktiviteter målrettet det vrede internet og radikalisering, har valgt at være til stede og stiller sig aktivt til rådighed på områder, hvor vi møder en overvægt af unge mænd. 

Det er i diskussionsforaer på Discord, rådgivningsplatforme som Scammed.dk og MitAssist, og senest oplever vi en øget mængde af henvendelser fra unge mænd i vores landsdækkende rådgivning Cyberhus.dk.

– Vi er i stand til at være opmærksomme på dem, der reagerer indad, og som trækker sig ind i sig selv. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi har så stærke systemer, siger Christian Mogensen.

Fremtidens mandeideal

Til sidst arbejder CfDP helt forebyggende, så unge drenge slet ikke føler sig udenfor i første omgang. Det handler om at tale i køn, ligestilling og sårbarhed med børn allerede fra de er helt små.

Der ligger et enormt arbejde for os voksne, såvel fagpersoner som forældre,  i at nuancere unge drenge og mænd, så de føler, der er plads til at være sårbar og ked af det.

Christian Mogensen fremhæver, at det mandlige forbillede traditionelt ikke er sårbare. Mænd er således vokset op med, at det ikke er tilladt at græde. Mænd er castet til at være ridderen, der dræber dragen.

– Hvis bajerdrikkende superridder er det eneste, der får lov til at være forbilledet, så går der for lang tid for mænd, inden vi får styr på vores sårbarhed, siger han.

Sagen i Nordjylland er et eksempel på, at det kan det meget have alvorlige konsekvenser.

Bliv klogere på CfDP’s arbejde med vrede unge mænd ved at klikke på dette link, eller kontakt Center for Digital pædagogik og Christian Mogensen på 42 43 40 60 eller christian@cfdp.dk, hvis du har spørgsmål.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Christian Mogensen

Foredragsholder og specialkonsulent Kontakt Christian

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.