Kunde:

Skoler, kommuner, institutioner og ungdomsklubber

Leverance:

Oplæg og workshops

Indbefattede ydelser:

Oplæg, Workshopping

Vi ved, at stort set alle unge i Danmark spiller computerspil – nogle spiller sammen, nogle spiller alene, men alle har et forhold til den digitale underholdning. Vi ved dog også, at mange voksne er opmærksomme på den udbredte hobby, men ikke trygge ved at tage snakken om, hvordan den gode opførsel fra skolegården oversættes til lobbyen i Counter-Strike, eller arenaen i League of Legends. Vi hører hvad de unge påvirkes af, når de spiller – og hvad de savner at de voksne vidste. Det er særligt rettigheder, tonen i samtalerne og rammesætningen for spillene, som ligger de unge på sinde. Det hjælper vi dem til selv at kunne navigere i, og tager videnen derfra med til fagpersonerne og forældrene til dem. 

Hvad er vi særligt stolte af?

Vi er særligt stolte af, at de unge altid siger, at vi er nogen af de voksne som rigtigt forstår computerspillene; det tyder på, at vores eksperters flere tusinde timer i CS:GO, LoL, Warcraft og Dark Souls ikke har været helt forspildte. 

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi indgår i indsatser, der øger børn og unges digitale trivsel og skaber forståelse omkring det digitale liv.

Vi går helt fra idé til færdigt produkt og indgår på konsulentbasis såvel som i strategiske partnerskaber.

Gaming fra bloggen