Fagligt oplæg om digital trivsel

Kunde:

Gentofte Skole – Klubben

Leverance:

Fagpersonsoplæg

Indbefattede ydelser:

Sparring på aktuelle pædagogiske problemstillinger i egen praksis, facilitering af og inputs til faglig diskussion mellem personale, mm.

Det kan være en stor udfordring at holde sig opdateret på hvad der “rører” sig, når det kommer til børn og unges digitale liv. De digitale teknologier forandrer sig med lynets hast, og det samme gør børn og unges brug af selvsamme. Der er hele tiden nye muligheder, udfordringer og rammer, man som voksen skal forholde sig til, i understøttelsen af børn og unges digitale trivsel. Mange skoler og institutioner kontakter Center for Digital Pædagogik med henblik på et fagpersonsoplæg, hvor de kan blive bedre klædt på til at forstå og agere ind i børn og unges digitale liv, dannelse og trivsel. Dette var også tilfældet med Klubben på Gentofte Skole, som søgte indsigt i hvordan de som voksne bedre kan forstå, men også arbejde aktivt med børnenes digitale vaner, i den pædagogiske praksis i Klubben.

Hvad er vi særligt stolte af?

Vi er særligt glade for, at have hjulpet Klubbens personale med at se hvilke muligheder, udfordringer og potentialer der ligger i at arbejde aktivt med det digitale. 

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi indgår i indsatser, der øger børn og unges digitale trivsel og skaber forståelse omkring det digitale liv.

Vi går helt fra idé til færdigt produkt og indgår på konsulentbasis såvel som i strategiske partnerskaber.

Jonas Ravn

Seniorrådgiver og foredragsholder – børn og unges digitale liv jonas@cfdp.dk
Kontakt Jonas

Mere om unges digitale liv