Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Mere om Anni

-refleksioner over evalueringen af Cyberhus, skrevet af Camilla Rode Jensen.

I CfDP’s børne- og ungetilbud Cyberhus.dk har vi netop fået udarbejdet en evaluering af de sidste tre års aktiviteter. Undersøgelsen understreger, at børn og unge i stadigt stigende grad søger internettets anonymitet og tryghed når de har brug for at tale med andre unge om teenagelivets udfordringer eller har brug for hjælp fra en voksen.

Evalueringen viser at udbredelsen af Cyberhus.dk blandt målgruppen (børn og unge i alderen 9-18 år) er vokset gennem de sidste tre år. I 2010 benyttede hele 6,5% af målgruppen således Cyberhus, hvorimod kun 2,62% gjorde det i 2008.

 Cyberhus er landsdækkende
Evalueringen viser at besøgstallet på Cyberhus.dk er steget fra 18.178 i 2008 til 42.521 i 2010 og at de besøgende kommer fra 626 byer i Danmark.

I 2010 besøgte 24% Cyberhus mere end 9 gange. Cirka hver 10’ende af alle besøgende lavede en interaktion enten med andre unge i Cyberhus’ ung til ung forum eller med en voksen rådgiver i brevkasserne eller på chatten. Resten kiggede med, læste debattråde eller brevkasseindlæg og -svar. På den baggrund konkluderes det i evalueringen, at Cyberhus er en central del af en voksende gruppe unges sociale netværk og kontakt med voksne.

Et frirum til at være ung
Det bør være alment anerkendt, at børn og unge i dag skaber og lever en stor del af deres sociale liv online. De mødes i lige så høj grad på nettet som de mødes i klubben, til fodbold og hjemme på værelserne. Det betyder, at internettet er et rum, der på lige fod med andre sociale arenaer bruges af de unge, til at spejle sig i andre unge. Cyberhus.dk er et rum, hvor børn og unge sikkert, trygt og anonymt kan interagere med hinanden online. Det er en vigtig pædagogisk opgave at tilbyde et sådant rum, da det er afgørende for børn og unges identitetsudvikling i teenageårene at kunne spejle sig i hinanden.

Den mulighed benytter rigtig mange unge i Cyberhus’ ung til ung forum. I 2010 var der over 3000 indlæg og kommentarer i forummet.

Vi er glade for at kunne konstatere, at Cyberhus bliver brugt, som det frirum det er tænkt som. Hvor der er plads til at være ung som den man er, med de problemstillinger man har og de udfordringer man oplever, hvor man i trygge rammer kan sætte ord på de følelser og spørgsmål man har og hvor der er voksne, der rækker en hjælpende hånd ud til dem, der har brug for det. På den måde yder vi en tidlig forebyggende indsats for unge, der kan få vendt problemstillinger inden de udvikler sig.

 

En tryg voksenkontakt
3660 gange i 2010 søgte unge hjælp hos en voksen i Cyberhus’ brevkasser og chatrådgivning.

I chatrådgivningen har der været en vækst på 34% i perioden 2008-2010. Dette skal ses i sammenhæng med, at Cyberhus i Oktober 2009 udvidede åbningstiden med fire timer ugentligt. I evalueringen konstateres det, at efterspørgslen efter samtaler, har været stor nok til udfylde den øgede kapacitet og det er muligt at endnu flere unge ville benytte chatrådgivningen, hvis Cyberhus øgede kapaciteten yderligere.

En tryg og overkommelig måde at tage det første skridt på
I 2010 førte 48% af chatsamtalerne til, at de unge blev henvist til yderligere hjælp enten i deres nære fysiske netværk (forældre, lærer, pædagog osv) eller til andre etablerede hjælpemuligheder som læge, psykolog, fysiske ungerådgivninger eller andet. At knap halvdelen af de unge blev henvist til andre hjælpemuligheder, siger ikke i sig selv noget om kvaliteten af Cyberhus chatrådgivning, men det siger noget om de problemstillinger de unge henvender sig med at det i næsten halvdelen af tilfældene vurderes at de har brug for yderligere hjælp.

Dette stemmer godt overens med Cyberhus målsætning om at motivere unge, der har brug for det, til at opsøge yderlige hjælp og motivere dem til at gøre brug af denne hjælp via samtaler i chatrådgivningen. Det er samtidig med til at understrege at Cyberhus chatrådgivning skaber rum for, at unge tager det første skridt til at opsøge yderligere hjælp.

Cyberhus chatrådgivning når i særlig høj grad piger. 80% af dem der loggede på chatten i 2010 var piger, kun 12% var drenge. 60% var mellem 12 og 15 år. Det kan på den baggrund formodes at Cyberhus når ud til ‘de stille piger’ der ikke i første omgang benytter sig af andre hjælpemuligheder.

Der er plads til at stille de pinlige spørgsmål
I brevkasserne hitter bl.a. brevkassen ‘sex, lyst og erotik’, der i evalueringsperioden har besvaret 632 spørgsmål. Dertil kommer at der har været omkring 11.000 visninger i samme brevkasse. Dette indikerer på den ene side, at det er nemmere at stille et spørgsmål om sex, lyst og erotik i en brevkasse end det er at chatte om emnet og at mange brugere kigger med og henter viden og inspiration i de stillede spørgsmål og dertilhørende svar.

Fremadrettet fokus på effekt
Vi er glade for at kunne konstatere at børn og unge i evalueringsperioden i stigende grad bruger de voksne i Cyberhus til at søge råd og vejledning. Vi er også glade for at kunne konstatere at Cyberhus fortsætter udviklingen mod at være et landsdækkende online klubhus, hvor børn og unge kan interagere, søge råd og spejle sig i hinanden.

Men vi ønsker også fremadrettet, at undersøge nærmere om de interaktioner og den rådgivning børn og unge indgår i reelt set gør en forskel i deres liv – og det er en vanskelig opgave.

Som jeg tidligere har omtalt i denne blog arbejder vi på, hvordan vi kan måle effekten af Cyberhus aktiviteter. Som afsæt til dette afholdt vi i går et udviklingsseminar, hvor evalueringsfirmaet Ineva præsenterede resultaterne af evalueringen og skabte refleksioner om, hvordan vi kan effektmåle i fremtiden.

Evalueringen er udarbejdet af Malene Skov Dinesen fra virksomhden Ineva.

Læs hele evalueringen 2008-2010 (.pdf) Læs kortere udgave af evalueringen 2008-2010 (.pdf)

 

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.