Ungepanelet sætter digitalt liv på dagsordenen

Center for Digital Pædagogik (CfDP), Medierådet, Telia, Red Barnet og ENIGMA har igennem det seneste år samarbejdet med et ungepanel omkring det digitale liv. SoMe-ungepanelets ni eksperter (drenge og piger i alderen 12 til 17 år) har formuleret en række anbefalinger og opmærksomhedspunkter til politikere, fagfolk, forældre og ikke mindst andre børn og unge. Anbefalingerne der bl.a. handler om digital mobning, tonen på nettet og deling af billeder,  tager udgangspunkt i de unges ekspertise på området og er dermed funderet på deres egne erfaringer og synspunkter. Disse anbefalinger er med til at sætte børn og unges digitale liv på dagsordenen. Men det er også en hjælp til de voksne, der gerne vil støtte op omkring børn og unges online-færden, og dermed sættes der fokus på behovet for en kritisk tilgang blandt unge til deres digitale liv og adfærd.

CfDP har inddraget en gruppe unge fra Cyberhus-chatten med i processen ved at diskutere forskellige tematikker. Dermed er Ungepanelet blevet udvidet med en mere sårbar målgruppe, som kan bidrage med en helt særlig viden om adfærd på nettet. Disse unge er nemlig tit ofre for negativ online kommunikation og er derfor mere bevidste om, hvad man ikke skal gøre. Anbefalingerne blev præsenteret på Folkemødet 2017.

Unge som brobyggere til den digitale verden

Mange voksne har svært ved at følge med i den digitale udvikling. Deres viden på området er begrænset, og denne manglende indsigt gør det grundlæggende svært for dem at forstå og forholde sig til børn og unges konstante brug af digitale medier. Derfor er der behov for dialog og brobygning mellem voksne og børn og unge. De unges italesættelse af deres bekymringer og udfordringer er en uundværlig insiderviden i de voksnes arbejde med at støtte dem til at få et sikkert onlineliv og igangsætte relevante tiltag.
For CfDP og samarbejdspartnere har det været vigtigt at inddrage de ressourcestærke, men også de mere sårbare og udsatte unge til at sætte ord på deres egne samt jævnaldrendes erfaringer og holdninger til livet på nettet. På den måde afspejler Ungepanelet samfundet bedst muligt, og de kan dermed være talerør for mange unge i Danmark. Følgende er eksempler på digitale anbefalinger inden for de forskellige kategorier. Se alle anbefalingerne her.

Udpluk fra de unges indsigter

Venner og relationer på nettet
”Synes, det er meget lettere at skrive om de svære ting i livet over nettet. Man bliver så nervøs, når man skal sige ting face-to-face. Og det at man kan være anonym – det hjælper også”. – Cyberhus-onlinepanelet
Digital mobning
”Det handler om, at forældre og andre voksne skal, vil og tør snakke med børnene om det. Det er dem, der skal tage fat i børnene”. – Cyberhus-onlinepanelet
Deling af billeder, videoer og information online
“Man må have lov til at sende nudes, hvis man bare kender konsekvenserne”. – Cyberhus-onlinepanelet
Privatliv på nettet
”Unge tænker ikke altid over, hvilke venneanmodninger de accepterer, og de accepterer også anmodninger fra personer, de ikke kender”. –SoMe-ungepanelet
• Tonen på nettet
”Voksne snakker altså heller ikke altid lige pænt til hinanden på nettet”. – Cyberhus-onlinepanelet
Troværdighed og kildekritik på nettet
“Jeg synes at bloggere, YouTubere, og Instagrammere skal gøre det tydeligere, når de laver en reklame. Der skal være et eller andet logo eller noget visuelt, der er ens for alle, og som viser, at det er en reklame”. – Cyberhus-onlinepanelet
Digitale fodspor
“Der kan blive samlet rigtig meget information over ens liv, som jo altid vil være der. Så kan ens chef jo for eksempel se alle de der ting, der er blevet lagt op om en”. – Cyberhus-onlinepanelet
Forbrug af medier
“Forældre skal ikke være dobbeltmoralske. For eksempel når de siger, at man ikke skal sidde med mobilen til aftensmaden, og så selv gør det og siger: ”Det er noget andet”. – SoMe-ungepanelet
Kilde: Lead Agency
Fotograf: Zevegraf – Oscar Haumann]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.