Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Mere om Anni

Folkemødet er et højdepunkt for Center for Digital Pædagogik, og vi ser frem til at være til stede og dele vores ekspertise om børn og unges digitale liv anno 2023. Her får du en oversigt og direkte adgang til vores deltagelse på FM23.

Som arrangør af flere engagerende events er vi dedikerede til at skabe en meningsfuld dialog og bidrage til den offentlige debat om dette vigtige og aktuelle emne. I år har Center for Digtial Pædagogik fem debatter:

Egne debatter

Torsdag den 15. juni

Digital forebyggelse af unges brug af ulovlige opioider
Mange unge søger viden om rusmidler på nettet. Det giver derfor god mening at have en digital tilgang til den forebyggende indsats.
B8 – Det Kriminalpræventive Råd kl.12:00 – 12:45
I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd og flere kommuner.

Overdoser i provinsen – kan digitale løsninger hjælpe?
Der er brug for en forebyggende indsats målrettet unge og overdosis i provinsen! Det giver god mening at have en digital tilgang, for de unge er i forvejen online.
J16 – KFUM’s Sociale Arbejde kl.18:00 – 18:45
I samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde og flere kommuner.

Fredag den 16. juni

Gaming og kriminalitet: Hvordan beskytter vi vores unge?
Er du interesseret i at lære mere om kriminalitetsforebyggelse i gaming, og vil du være med til at skabe positive forandringer?
B8 – Det Kriminalpræventive Råd kl. 17:15 – 18:00
I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd, Enheden for Digital Patruljering, SSP-Samrådet.

Lørdag den 17. juni

Udfordringer i børns digitale liv: Ny rapport giver indsigt
Når vi skal sikre et trygt og sikkert digitalt liv for alle børn, må vi forholde os til, hvordan digitale platforme, sociale medier og gaming indgår i tilværelsen hos børn og unge i sårbare positioner. Sammen med forskere og eksperter stiller vi skarpt på vigtige spørgsmål om børns digitale liv.
J16 – KFUM’s Sociale Arbejde kl. 12:30 – 13:15
I samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde og Tænketanken Mandag Morgen.

Risikoadfærd online: Destruktive miljøer blandt unge online
Det, at udvise “risikoadfærd online”, kan have mange former, og i denne debat vil du høre mere om, hvordan det netop kan påvirke unge.
B8 – Det Kriminalpræventive Råd kl.14:30 – 15:15
I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd, Forum for Mænds Sundhed, SSP-Samrådet.

Deltagelse i andre debatter

Ud over vores egne arrangementer vil vi også deltage i forskellige debatter og netværksarrangementer:

Torsdag den 15. juni

Kærlighed To Go
Kom med, når Egmont Højskolen inviterer til paneldebat om dating anno 2023. Vi dykker ned i virkninger og effekter af online dating.
A9 – Højskolernes Folkekøkken kl.12:00 – 13
I samarbejde med Egmont Højskolen

Digital selvskade – når unges mistrivsel rykker online
Meget peger på, at der er en vej online til at finde lindring for svære psykiske følelser på linje med den fysiske selvskade. Debatten kredser om den stigende mistrivsel blandt unge.
J32 – Socialt Indblik kl.13:00 – 13:45
I samarbejde med Socialt Indblik.

Fritidsklubbernes rolle i børn og unges digitale liv
Sammen med panelet dykker vi ned i nogen af de dilemmaer man bliver stillet over for både som ung, fagperson og forældre ift børnenes beskyttelsesstrategier online.
A13 – Ungdomsringen kl.16:00 – 16:45
I samarbejde med Digitalisterne & Sexualisterne Ungdomsringen.

Fredag den 16. juni

Børn, skærme og trivsel
Vi sætter børn, skærmforbrug og trivsel på dagsordenen for at få belyst emnet nærmere. Kom og hør eksperterne, stil spørgsmål, deltag i debatten og tag evt. nogle gode råd og konklusioner med hjem.
G18 – TDC NET talks kl. 12:00 – 13:00
I samarbejde med Teleindustrien

Teknologi i folkeskolen: Byg idéer med LEGO build the Change
Hvordan kan og bør teknologi indgå i folkeskolen, så det bruges til at fremme og styrke børns læring, kreativitet og udvikling.
F13 – Børne- og ungescenen kl. 16:00 – 17:00
I samarbejde med LEGO Fonden Ole Kirk’sFond

Teknologi i folkeskolen: Skal skærmene klappes i?
Du er inviteret til at hjælpe panelet af eksperter, skoleelever og politikere med at finde løsningen på, hvordan skærme og teknologi kan bruges i folkeskolen til gavn for børns trivsel, udvikling og læring.
F13 – Børne- og ungescenen kl. 17:00 – 18:00
I samarbejde med LEGO Fonden Ole Kirk’sFond

En sygt digital ungdom?
Bliver børn og unge syge af sociale medier? Gør algoritmer dem afhængige? Vær med når vi sammen tager debatten om, hvordan vi sikrer at vores børn og unges trives i en digital verden.
H10 – IT-Branchens IT-Paratskib kl. 18:00 – 18:45
I samarbejde med IT-Branchen

Mænd uden nære relationer – hvad er konsekvensen?
Vi taler om de grupper af unge mænd, der opleder massive problemer med ensomhed og mangel på fortrolige at snakke med og søger mod fællesskaber online.
J45 – Det Fælles Sundhedstelt kl. 14:00 – 15:00
I samarbejde med Forum for Mænds Sundhed.

Lørdag den 17. juni

Skærmtid! Hvordan skaber vi kreativitet på skærmene?
Både som fagperson og som forælder kan man sagtens motivere børn til god leg og kreativitet på skærmene, men hvad skal der til?
F17 – EPICO-IT: Scenen for IT-Velfærd kl. 9:00 – 10:00
I samarbejde med Coding Pirates

Unge som medieproducenter
Hvad giver det, når unge producerer medieindhold til andre unge? Vi spørger Ungdomslyd, der er en podcast lavet af børn og unge fra Harreslev Børne- og Ungdomshus i Sydslesvig.
A10 – Sydslesvigteltet kl. 11:30 – 12:15
I samarbejde med Grænseforeningen

God skærm / Dårlig skærm
Sammen med et panel af ungerepræsentanter og eksperter diskuterer vi tech-dilemmaer fra lytterne og stiller spørgsmålet: hvordan slipper vi skærmen?
A8 – Ungdomshøjen kl. 16:15 – 17:00
I samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd og Ekstremt Online.

CfDPs deltagelse

Anni Marquard

Stifter og direktør

Anni er stifter af Center for Digital Pædagogik og har gennem snart 20 år stået i spidsen for udvikling af innovative indsatser og partnerskaber ifm børn og unges digitale liv. Hun indgår gerne i debatter om innovation, partnerskaber og digitale indsatser for børn og unge.

Emil Ludvigsen

Risikoadfærd online, gaming og økonomisk kriminalitet

Emil er fagkonsulent og har i flere år arbejdet med børn og unges digitale trivsel. Med særlig indsigt i områderne “gaming” og “online fællesskaber” sætter han fokus på både spillenes og de digitale fællesskabers forunderlige verdener såvel som slagsider.

Mathias Nimgaard Larsen

Psykolog med viden om unges digitale liv

Mathias har kendskab til skoleområdet som tidligere PPR-psykolog. Han har forsket i digitale mediers betydning for børns udvikling og hverdagsliv og deltager som debattør i arrangementer om børns skærmtid, digitale medier i børns skole- og fritidsliv og digital dannelse.

Karen Hatt Olsen

Projektleder med indsigt i online rusmidler og rådgivning

Karen er antropolog, og har i 8 år været projektleder for Netstof.dk – vores nationale digital platform med rådgivning og viden fra professionelle til unge, om alkohol, hash og andre stoffer. Hun deltager som debattør med afsæt i antropologiske metoder i debatter om rusmidler og rådgivning af unge indenfor emnefeltet. 

Anne Mette Thorhauge

Bestyrelsesmedlem og forsker

Anne Mette er lektor ved Københavns Universitet og medlem af bestyrelsen.
Hun forsker i digitale medier, herunder computerspil, platformsøkonomier og nye forretningsmodeller på Internettet. Hun deltager som moderator eller debattør i arrangementer med fokus på børn, unge og digital mediebrug.

Stine Liv Johansen

Bestyrelsesmedlem og lektor, ph.d.

Stine er medieforsker ved Aarhus Universitet og medlem af bestyrelsen.
Hun har forsket i børns liv med medier i over 20 år og deltager som moderator eller debattør i debatter om børn og unges digitale verden, skærme i skole og fritid og børns digitale rettigheder.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.