Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Mere om Anni

Center for Digital Pædagogik er naturligvis igen på pletten til Folkemødet og vil også i 2023 bidrage med viden og indsigt i børn og unges digitale liv. I år står vi klar med 6 medarbejdere, der alle er engagerede for at sætte fokus på digital dannelse.

Vi er selv arrangør på flere events – men du har naturligvis også mulighed for at booke os til en af jeres debatter. Nedenfor kan du få en oversigt over årets deltagere fra Center for Digital Pædagogik – ræk gerne ud til os.

Vi glæder os til at samles på Bornholm til spændende debatter om digital dannelse og unges digitale liv og trivsel til Folkemødet 2023.

CfDPs deltagelse

Anni Marquard

Stifter og direktør

Anni er stifter af Center for Digital Pædagogik og har gennem snart 20 år stået i spidsen for udvikling af innovative indsatser og partnerskaber ifm børn og unges digitale liv. Hun indgår gerne i debatter om innovation, partnerskaber og digitale indsatser for børn og unge.

Emil Ludvigsen

Risikoadfærd online, gaming og økonomisk kriminalitet

Emil er fagkonsulent og har i flere år arbejdet med børn og unges digitale trivsel. Med særlig indsigt i områderne “gaming” og “online fællesskaber” sætter han fokus på både spillenes og de digitale fællesskabers forunderlige verdener såvel som slagsider.

Mathias Nimgaard Larsen

Psykolog med viden om unges digitale liv

Mathias har kendskab til skoleområdet som tidligere PPR-psykolog. Han har forsket i digitale mediers betydning for børns udvikling og hverdagsliv og deltager som debattør i arrangementer om børns skærmtid, digitale medier i børns skole- og fritidsliv og digital dannelse.

Karen Hatt Olsen

Projektleder med indsigt i online rusmidler og rådgivning

Karen er antropolog, og har i 8 år været projektleder for Netstof.dk – vores nationale digital platform med rådgivning og viden fra professionelle til unge, om alkohol, hash og andre stoffer. Hun deltager som debattør med afsæt i antropologiske metoder i debatter om rusmidler og rådgivning af unge indenfor emnefeltet. 

Anne Mette Thorhauge

Bestyrelsesmedlem og forsker

Anne Mette er lektor ved Københavns Universitet og medlem af bestyrelsen.
Hun forsker i digitale medier, herunder computerspil, platformsøkonomier og nye forretningsmodeller på Internettet. Hun deltager som moderator eller debattør i arrangementer med fokus på børn, unge og digital mediebrug.

Stine Liv Johansen

Bestyrelsesmedlem og lektor, ph.d.

Stine er medieforsker ved Aarhus Universitet og medlem af bestyrelsen.
Hun har forsket i børns liv med medier i over 20 år og deltager som moderator eller debattør i debatter om børn og unges digitale verden, skærme i skole og fritid og børns digitale rettigheder.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.