Stine Helding Rand

Stine Helding Rand

Fagkonsulent med speciale i identitetsdannelse og kritisk tænkning Mere om Stine

Mange forældre finder det udfordrende at tale med deres børn om ‘det digitale’. I samarbejde med Københavns Kommune lancerer CfDP nu en ny indsats, der skal styrke forældres kompetencer til at tage de svære snakke med deres børn.

Som et led i den tidlige forebyggelse af ekstremisme og radikalisering online ønsker Københavns Kommune at rette en indsats mod forældre til børn og unge i alderen 10-18 år, som er bosiddende i kommunen. Formålet er at styrke forældres kompetencer til at tale med deres børn om, hvad der foregår online. Forventningen er, at dette vil ruste forældrene til bedre at kunne tale med deres børn om eventuel uhensigtsmæssig, digital adfærd.

Indsatsen tager udgangspunkt i Center for Digital Pædagogiks mangeårige praksiserfaring med afholdelse af oplæg og workshops for og med forældre, samt den store viden om digitale fællesskaber, der kan være veje ind i ekstremisme og radikalisering online, som vi besidder.

Det starter ofte i det små

Det er de færreste, der sætter sig ved skærmen en dag, og finder direkte ind i digitale miljøer præget af radikale holdninger og ekstrem retorik. Ofte er vejen længere og mere kringlet. De fleste unge har en mere eller mindre udtalt grænsesøgende adfærd. Det er en del af det at være ung og være i færd med at lære sig selv og sin omverden at kende. For nogen kommer dette til udtryk ved, at de søger ind i mere lyssky fora på nettet, hvor de støder på holdninger og indhold, som af mange vil opleves som “til grænsen” eller lige over. Ofte pakket ind i humor, så det kan være svært at gennemskue, om afsenderen mener det alvorligt eller ej.

Uanset afsenderens motivation er vi mennesker indrettet med en medfødt nysgerrighed, der gør, at vi hele tiden har lyst til at gå et spadestik dybere, og se hvad der gemmer sig bag den næste kommentar. Det pirrer vores nysgerrighed, det prikker til vores grænser, det vækker følelser som provokation og afsky og det føles lidt forbudt. Det er dragende og samtidig afskrækkende. Og det er helt naturligt.

Men som forælder kan det være svært at vide og at afgøre, hvornår man skal reagere, og hvornår man skal lade sit barn have en naturligt grænsesøgende adfærd. Det er forventningen og ønsket med den kommende indsats, at forældre skal blive bedre rustet til dels at se hvordan og hvornår de bør reagere, og dels at tage de ofte udfordrende snakke om de digitale aspekter af deres børns dagligdag.

“Dialogmøde” i stedet for “foredrag”

Lige nu er indsatsen i planlægnings-, rekrutterings- og konceptudviklingsfasen. Den egentlige afvikling af indsatsen kommer til at foregå fra februar-oktober 2023. Som et led i konceptudviklingen har vi skullet finde et navn til den konkrete indsats til forældre. På opfordring fra forældre var det et væsentligt ønske fra Københavns Kommunes side, at der i afviklingen var fokus på vidensformidling, men i særdeleshed også på mulighed for dialog blandt de deltagende forældre. De adspurgte forældre savner et forum, hvor de kan drøfte bekymringer og udfordringer med såvel andre forældre som med fagpersoner.

Vi har derfor udviklet et “dialogmøde”, hvor vidensformidling er et væsentligt, men ikke alene-bærende, element. En stor del af indsatsen vil således handle om øvelser og dialog blandt forældrene og med os. Dialogmøderne er finansieret af Københavns Kommune, og er derfor gratis for forældre at deltage i.

Udover dialogmøderne, som er det primære element i indsatsen, vil der være yderligere to elementer: dannelse af forældrenetværk og udvikling af vidensmateriale. Forældrenetværkene vil enten være en viderebyggelse af allerede eksisterende netværk eller skabelsen af nye, afhængigt af ønsker og behov blandt de berørte forældre. Vidensmaterialet er tænkt som en art “opslagsværk”, hvor såvel deltagende som ikke-deltagende forældre kan genbesøge eller opnå den viden og de indsigter, der formidles på dialogmøderne.

Vi vil gerne høre fra dig

Er du en del af en forældergruppe med bopæl i Københavns Kommune, der gerne vil have flere værktøjer til at guide jeres igennem deres liv online, modtager vi meget gerne en henvendelse fra dig via enten stine@cfdp.dk eller 42 599 620, hvor du også kan høre nærmere.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.