IWDK Tech Festival

Kunde:

Aarhus Kommune

Leverance:

Projektledelse og udvikling af borgerrettede events

Indbefattede ydelser:

Strategisk udvikling og eksekvering af digitale og fysiske events, kommunikationsstrategi

IWDK Tech Festival er en Aarhusbaseret tech-festival, der i snart 10 år har bidraget med spændende aktiviteter vedrørende teknologi, for både borgere, samfund og erhvervsliv. Med unik viden om hvad digitale teknologier betyder på individ -og fællesskabsniveau, har Center for Digital Pædagogik stået for at arrangere og koordinere de borgerettede aktiviteter på IWDK Tech Festival i 2021 og 2022. Her har vi brugt vores erfaring og viden til at arbejde os ind i de hvordan man med aktiviteter og events kan sætte fokus på de emner og udfordringer som både store og små oplever, i livet med digitale teknologier. Her har vi afholdt digital sikkerheds event for seniorer i samarbejde med Østjyllands Politi, Børne IT konference i samarbejde med Coding Pirates og demokrati event vedrørende digitale køn og krænkelser for gymnasieelever, i samarbejde med KØN Gendermuseum.

Hvad er vi særligt stolte af?

Vi er særligt glade for at have arrangeret et spændende og alsidigt program, med relevans for flere målgrupper – herunder både grundskoleelever, gymnasieelever, studerende, voksne og ældre.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi indgår i indsatser, der øger børn og unges digitale trivsel og skaber forståelse omkring det digitale liv.

Vi går helt fra idé til færdigt produkt og indgår på konsulentbasis såvel som i strategiske partnerskaber.

Anna-Sofie Bruun

Fagkonsulent anna-sofie@cfdp.dk
Kontakt Anna-Sofie

IWDK fra bloggen