Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Mere om Anni

Stor opbakning til landsdækkende portal for misbrugsrådgivning. 71 kommuner er nu repræsenteret i netstof.dk med en eller flere ansatte inden for området unge og misbrug.

Netstof henvender sig til unge i alderen ca. 15-24 år, der er i risiko for at udvikle et behandlingskrævende misbrug, og er udarbejdet for Socialstyrelsen af Slagelse Misbrugscenter og Center for Digital Pædagogik.  Sidste år var der ca . 50.000 besøgende på Netstof.

Tilbuddet er landsdækkende og løber indtil videre frem til 2016. Det er finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, og alle interesserede kommuner opfordres til at deltage gratis i netværket.

Medlemsmøder er bærende for videndeling og udvikling
I dag afholdes årets første medlemsmøde i Odense for de kommunale medlemmer. Her deles erfaringer med misbrugsrådgivning – både online og offline erfaringer.  Der er stor tilfredshed blandt medlemmerne for afholdelse af netop netværksmøder,  hvor de oplever at få både ny inspiration, nye kontakter og konkrete input, som kan tages direkte med hjem og bruges aktivt  i det forebyggende arbejde med de unge lokalt.

Dagens to temaer tager afsæt i den digitale ungdomskultur:

Den unge Onlinekultur. Internettets rolle i de unges liv og hvorfor det er et vigtigt redskab til at nå dem ved Kristian Lund, Center for Digital Pædagogik Internettets rolle i formidling af cannabiskulturen og netstof.dk som modspil til pro-cannabis sider ved Søren Holm, Projektkoordinator Rusmiddelcentret i Skive

 

netvaerksmøde_netstof

 

Brugere, misbrugere og pårørende

Formålet med netstof er, at unge får hævet deres vidensniveau i forhold til brug af rusmidler og modtager relevant information samt målrettet rådgivning. Unge kan via netstof modtage relevant støtte til at søge yderligere hjælp i relation til deres problemstillinger. Desuden kan pårørende til unge få øget deres vidensniveau omkring unge og rusmidler på en måde, som gør dem i stand til at støtte den unge og de problemstillinger, de har.

Rent praktisk tilbyder Netstof.dk  fordomsfri, konstruktiv og helt anonym rådgivning gennem  “1 til 1”-chat og brevkasser. Der er endvidere mulighed for at debattere med andre unge i Netstofs debatfora eller få mere viden om alkohol, hash og andre stoffer i en vidensbank.

Netstof.dk fungerer som et online supplement til de fysiske tilbud rundt i de danske kommuner, og skulle de unge få brug for og lyst til at snakke med nogen ansigt til ansigt kan rådgiverne på Netstof hjælpe dem med at finde frem til de rette mennesker.

Anonymiteten i fokus

Tilbuddene på Netstof er målrettet målgruppernes behov for at være anonyme. Forståelsen af anonymitetens afgørende rolle er en pædagogisk tilgang til det rådgivende arbejde, som vi har mange års positive erfaringer med. Tilbuddet kræver ikke visitering Læs også digitalpædagogisk koordinator Niels Christian Bilenbergs indlæg ”Hvad kan anonyme debatter”.

Læs mere om Netstof, brugerinvolvering eller om kommunesamarbejdet her og se liste over hvilke kommuner der er medlem af Netstof her.

Netstof.dk er udarbejdet for Socialstyrelsen i samarbejde med Slagelse Misbrugscenter. Opdateres løbende og trækker på viden og erfaringer fra de mange medlemskommuner fra hele landet.

 

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.