Netstof.dk – ungdomsrådgivning om rusmidler

I samarbejde med Rusmiddelcenter Slagelse driver Center for Digital Pædagogik (CfDP) Netstof.dk – et landsdækkende, internetbaseret informations- og rådgivningstilbud målrettet unge i risiko for at udvikle et behandlingskrævende stofmisbrug. 33 af landets kommuner bakker allerede økonomisk op om projektet, men der er brug for endnu flere partnere til at sikre Netstofs fremtid som viden- og vejledningsportal til unge om rusmidler. Kontakt projektleder Karen Hatt Olsen for mere info om partnersamarbejde: kahao@slagelse.dk - Mobil: 29 31 54 97.

Digitale erfaringer med rødder i den fysiske verden

Projektet bygger videre på internationale og nationale erfaringer med internetbaseret rådgivning og rusmiddelbehandling. Den unikke blanding af digitalpædagogisk viden og rusmiddelfaglige kompetencer gengiver nogle af redskaberne fra den fysisk forankrede rusmiddelbehandling og -rådgivning i en digital kontekst. Formålet med projektet er, at unge i alderen ca. 15-24 år, der er i risiko for at udvikle et behandlingskrævende misbrug, får hævet deres vidensniveau i forhold til brug af rusmidler og modtager relevant information og støtte til at søge yderligere hjælp. Unge, der allerede har udviklet et behandlingskrævende misbrug, kan ligeledes rummes i tilbuddet og henvises til yderligere relevant støtte. Desuden kan pårørende få øget deres vidensniveau omkring unge og rusmidler på en måde, som gør dem i stand til at yde støtte til den unge. Netstof bygger bro mellem det digitale og det fysiske, således at de unge kan gå ind (på hjemmesiden) og finde den enkelte kommunes fysiske tilbud om hjælp.

Anonymitet og tilgængelighed i fokus

Tilbuddet er målrettet målgruppernes behov for at være anonyme. Forståelsen af anonymitetens afgørende rolle er en pædagogisk tilgang til det rådgivende arbejde, som både CfDP og Rusmiddelcenter Slagelse har mange års positive erfaringer med. I skrivende stund har Netstof.dk over 10.000 unikke besøgende om måneden. Årsagen til denne succes hænger unægteligt sammen med valg af medie, hvor Netstof tilbyder anonymitet og tilgængelighed – to meget vigtige faktorer for de unge brugere. Der er heller ingen løftede pegefingre, men derimod brugbar information og vejledning, som er tilgængelig, når det passer dem.

Brug for flere samarbejdspartnere

Indtil 2016 var Netstof.dk finansieret af Socialstyrelsen, men nu finansieres projektet igennem en fælleskommunal abonnementsordning, hvor 33 af landets kommuner støtter Netstof via et årligt abonnement. Det nuværende antal af støttemedlemmer er nok til at sikre Netstofs drift, men ikke nok til at sikre udviklingen af sitet. Derfor er der brug for endnu flere samarbejdspartnere til at yde professionel hjælp til unge med rusmiddelproblemer. Læs mere om støtteabonnementet på netstof.dk/tegn-abonnement eller kontakt projektleder Karen Hatt Olsen for mere info på kahao@slagelse.dk – Mobil: 29 31 54 97

CfDPs Nyhedsbrev

Du vil løbende blive opdateret omkring de unges digitale liv, cirka hveranden måned.