Stine Helding Rand

Stine Helding Rand

Fagkonsulent med speciale i identitetsdannelse og kritisk tænkning Mere om Stine

Fællesskab, samskabelse og åbenhed er tre nøgleord, der kendetegner det tværkommunale netværk omkring den digitale indsats. Der er højt til loftet, og såvel nytilkomne som mere garvede kommuner drager nytte af at dele viden og erfaringer på tværs.

Evalueringen af brobygningsprojektet mellem Cyberhus og landets kommuner har budt på mange spændende indsigter. De tre væsentligste har vi samlet i en artikelserie, som du kan følge med i her. Serien består af tre dele, og dette er tredje artikel.

Sammen er vi stærkere

Som en del af brobygningsprojektet bliver kommunerne en del af et netværk for alle kommuner, der har en ung-i-side på Cyberhus.

Netværket, der i øjeblikket består af 30 kommuner, giver mulighed for, at medarbejdere kan arbejde med tendenser indenfor området og dele erfaringer på tværs af kommuner. Der er plads til både at dykke ned i noget fagligt, men også dele erfaringer og viden fra platformen.

Der afholdes månedlige tværkommunale møder, der fungerer som bindeled imellem kommunerne. På møderne er der plads til både formelle og uformelle snakke samt til at dele såvel glæder som frustrationer over arbejdet med digital rådgivning.

Jeg ved godt, at det er de unge, der skal være hovedpunktet, men den tværfaglige del, synes jeg, er næsten ligeså vigtig. Jo bedre vi bliver tværfagligt, jo bedre kan vi også hjælpe de unge.

Jens Flintholm Abild, Sønderborg Kommune

Dette understreger også, hvor meget vi generelt kan lære af hinanden på tværs af kommunegrænser, arbejdsområder og landsdele.

Der er enormt meget vundet for de danske børn og unge, hvis vi som digitale rådgivninger, hvad end vi er kommunalt, privat, socialøkonomisk eller kommercielt forankrede, bliver bedre til at arbejde sammen på tværs, i stedet for at forsøge at udkonkurrere hinanden.

CfDP har længe advokeret for det tværgående samarbejde og har også fået ros fra flere sider, for netop at have fokus på dette.

Om projektet: Det tværkommunale netværk for digital rådgivning har siden 2016 med støtte fra VELUX FONDEN udviklet og afprøvet metoder i digital rådgivning og kommunikation til sårbare unge. Målet er at arbejde med teknologier, der kan forbedre nuværende rådgivningstilbud, øge adgangen til rådgivningen og styrke engagementet for de unge. Bl.a. i form af et brobygningsprojekt mellem ungdomsrådgivningen Cyberhus og landets kommuner. Siden 2020 er projektet blevet evalueret af analysebureauet Analyse & Tal, der har foretaget såvel kvalitative som kvantitative undersøgelser af projektet. Artiklen her beskriver indsigter fra evalueringen.

Kommuner indtager forskellige roller

Her er det vigtigt at understrege, at netværket og tværfagligheden er opstået organisk. Kommunerne har været med-ansvarlige i udviklingen og opretholdelsen af et gunstigt og udbytterigt netværk, hvilket har haft betydning for bæredygtigheden af samme idet engagement, iver og ønsket om gensidig læring og sparring har været kendetegnende. Dog er ancienniteten i projektet ikke uden betydning.

Noget af det, som kan være en udfordring, er, at der kommer flere kommuner til. Vi er meget forskellige steder erfaringsmæssigt, og det betyder, at os, der har været med længe, løber ind i, at de udfordringer, de nye kommuner står med ikke er helt så relevante for os længere. Det er svært at differentiere i det, så det bliver relevant for alle.

Anni Sørensen, Aarhus Kommune

Samtidig giver de nyere kommuner udtryk for, at de har stor glæde og gavn af, at de mere erfarne kommuner deltager på samme møder som dem selv.

De fortæller, at de ville være ærgerlige over at miste et landsdækkende forum, hvor kommunale medarbejdere kan mødes og diskutere de oplevelser, de hver især har haft – og som jævnligt lapper ind over hinanden.

De nyere kommuner oplever, at der kommer mange gode og nuancerede perspektiver frem, som hjælper dem i deres arbejde med den digitale rådgivning. På samme måde kan de garvede kommuner drage nytte af at få nye dugfriske øjne på de sager, de selv står med, da det ofte vil skabe nye refleksioner og perspektiver.

Højt til loftet

Og lige netop nytænkningen og innovationen er noget vi bryster os af i CfDP. Selvfølgelig er der noget, der hedder “plejer”, men den er vi altid klar til at gentænke og til at blive udfordret på. Vi har naturligvis nogle grundværdier, som gennemsyrer alt det arbejde, vi laver.

Men såfremt de kan bevares, er vi åbne og imødekommende for input udefra. Fordi vi ser det som muligheder for, at vi selv kan vokse.

Der er rigtig høj faglighed i CfDP. Det betyder meget for mig. Jeg synes, jeg bliver mødt med en kæmpe åbenhed i forhold til nytænkning. Jeg vadede jo bare ind i det med træsko på, og havde tusind tanker om, hvad man kunne gøre uden at have været en del af det før. Men jeg blev lyttet til. Det er fedt at blive inviteret ind i et ekspertnetværk, hvor man tænker lidt videre.

Eldbjørg Pollestad, Skanderborg Kommune

Noget af det, der gør brobygningsprojektet til en succes, er, at det er et gensidigt samarbejde. I CfDP ved vi rigtig meget om digital rådgivning og digital ungdomskultur. I kommunerne ved de rigtig meget om unge, ungdomsproblematikker og kommunale og juridiske muligheder og rettigheder.

Ved at være tilstede på Cyberhus kan kommunerne endvidere møde de unge lokalt – både fysisk og nu også digitalt. Det giver kommunen muligheden for at tilbyde en lokal, relevant og nærværende anonym rådgivning som brugeren altid har lige ved hånden. Til gavn for alle børn og unge i den konkrete kommune.

Dette er tredje og sidste artikel i serien om brobygningsprojektet. Du kan læse første artikel her og anden artikel her. Artiklerne kan læses uafhængigt af hinanden.

CfDP har siden 2017 med støtte fra Velux Fonden udviklet og afprøvet metoder i digital rådgivning og kommunikation til sårbare unge.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.