Med støtte fra Helsefonden skal Netstof afprøve SMS-rådgivning som ny metode til unge med rusmiddelproblemer. Gentofte, Tønder, Odense og Helsingør kommuner vil det kommende år teste lokale løsningen, hvor unge hurtigt, nemt og anonymt kan komme i kontakt med de lokale rusmiddelrådgivere. Afprøvningen udspringer af et ønske om at bygge bro mellem Netstofs online-unge og kommunernes fysiske rådgivninger, og på den måde hjælpe flere unge.

I 2019 brugte over 270.000 unge Netstof.dk. Det tal står i kontrast til det antal unge, der søger hjælp og rådgivning i kommunernes fysiske tilbud. Kun omkring 12% af 49.000 unge, der vurderes at have et rådgivnings- eller behandlingskrævende forbrug af alkohol, hash og andre stoffer, har kontakt til kommunale rusmiddelbehandlingstilbud (rapport fra Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, 2020).

Der er også et stort mørketal af unge, der er i risiko for at udvikle rådgivningskrævende rusmiddelproblemer, på grund af stor risikovillighed i forhold til alkohol og stoffer. Erfaringen viser, at de færreste overvejer at søge hjælp i kommunernes tilbud. De ser sig nemlig ikke som nogen, der har et begyndende problem med alkohol, hash eller andre stoffer. De har oftere et par ting de gerne vil undersøge og have styr på – ovenpå en forskrækkelse eller gryende bekymring. Og de ønsker at være anonyme. Det kan Netstof.

Men der er et stort spænd mellem Netstofs nationale anonymitet, og så til de lokale fysiske tilbud. I det spænd er der et vigtigt rum for lokale unge, der mødes af lokalkendte rådgivere, når de leder online efter hjælp. Afprøvningen af SMS-rådgivning handler derfor om at gøre det nemmere for unge at komme i dialog med deres lokale rusmiddelrådgivere, med lokalt forankrede SMS rådgivningstilbud – online og anonymt.

SMS-rådgivningen skal gøre kommunale fagfolk skarpere på digital pædagogik

Gør kommunale medarbejdere klogere
Projektet handler også om at udvikle rådgivernes digitale rådgivningskompetencer. De professionelle på rusmiddelområdet føler sig oftest ikke metodisk klædt på, til at møde deres unge fagligt online. De kommer fra et felt, hvor de er vant til at mødes ansigt til ansigt med de unge, og der er brug for digitalpædagogisk kompetenceudvikling til at kunne give online rådgivning.

Og kommunerne glæder sig til at tage metoden i brug. Åse Vibe Kjøller, der er leder i Behandlingscenter ”Unge & Rusmidler” i Odense Kommune har følgende at sige om projektet:

”For unge er den virkelige og den digitale verden smeltet sammen, og de bruger Instagram, Snapchat og tekstbeskeder som aldrig før. Derfor giver SMS-chatten de unge en ufarlig indgangsvinkel til at komme i kontakt med en rådgiver via et medie, de alligevel bruger meget. Jeg tror, at vi med den nye SMS-rådgivning kan hjælpe mange unge, som vi ikke når med de nuværende tilbud. Vi glæder os og er meget forventningsfulde.”

Venter spændt på resultaterne
Det bliver særligt spændende at følge, hvordan den nye digitale metode i rusmiddelrådgivning til unge, virker i fire forskellige kommunale kontekster. Odense er en stor kommune, Helsingør og Gentofte er tæt på København, og Tønder er en landkommune, med flere mindre byer. 

Så:

Hvordan lykkes det hver især at synliggøre tilbuddet til deres kommunes unge?

Hvad henvender deres kommunes unge sig til sms-rådgivningen om?

Hvordan vurderer de unge den hjælp de får?

Hvad erfarer de professionelle at mediet kan rådgivningsfagligt? 

Disse er bare nogle af spørgsmålene, det bliver spændende at samle viden om.

Hen over et år afprøves og opsamles praksiserfaringerne og i foråret 2021 afholdes en temadag, hvor projektets viden deles. Og viser SMS-rådgivning sig at være en succes, kan konceptet udbredes til alle Netstofs samarbejdskommuner.

Det bliver spændende at følge, hvilke emner, unge henvender sig med i SMS-rådgivningen.

Hvad kan SMS-rådgivningen betyde for Netstof?
Netstof samarbejdets mission er at styrke og udbrede at arbejde digitalt med unge fra målgruppen og på den måde øge sandsynligheden for at møde de unge, der hvor de leder efter viden og hjælp i forvejen. På Netstof.dk får de unge svar på det, de spørger om, uden løftede pegefingre, og det er den behandlingsfaglige linje der gør, at unge bruger sitet så seriøst, som de gør. Seriøse svar på svære og ofte risikofyldte problemstillinger, koblet med nettets anonymitet, er det, vi gerne vil praktisere i udviklingen af lokal SMS rådgivning.

SMS-projektet bygger videre på Netstofs erfaringer med internetbaseret rusmiddelrådgivning og omsætter nogle af redskaberne fra den fysisk forankrede rusmiddelbehandling og rådgivning, så de giver mening digitalt. Det passer sjældent perfekt til at kommunernes voksende fokus på og behov for at udvikle digitale velfærds- og sundhedsløsninger. Det fokus matcher unge målgruppernes online-adfærd og behov usædvanligt godt. Og det matcher Netstof.dk.

Projektets afprøvning løber til marts 2021, og erfaringerne fra projektet deles på 2 temadage i maj 2021 – en i øst- og en i vestDanmark.

Kontakt
Projektleder Karen Hatt Olsen- kahao@slagelse.dk – 29 31 54 97.
Kommunikationsmedarbejder Lars Esmarch – lars@cfdp.dk – 42 83 22 79

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Karen Hatt Olsen

Projektleder for rusmiddelsrådgivning Netstof.dk Kontakt Karen

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.