Center for Digital Pædagogik skal i tæt samarbejde med Ungdommens Vel udvikle og producere den digitale del af projektet “Young Connect”. Projektet er et udviklingsprojekt finansieret af Socialministeriet, der løber over årene 2011 – 2015 i tæt samarbejde med udvalgte kommuner og Socialstyrelsen.

“Young Connect” skal være med til at tilbyde hjælp til tidligere anbragte unge (i alderen 16-23 år). De unge kan få hjælp til de udfordringer, som de kan komme ud for, inden de er klar til det selvstændige voksenliv. Via frivillige opbygges der tillidsrelationer baseret på ligeværdighed og gensidighed i fastlagte og trygge rammer, hvor der tages udgangspunkt i den unges ønsker og behov.

Et differentieret og over tid fleksibelt tilbud

Formålet med “Young Connect” er, at målgruppen får et differentieret og over tid fleksibelt tilbud, der indeholder et eller flere moduler afhængig af den unges behov. Det overordnede mål for “Young Connect” er at fortsætte den unges udvikling fra anbringelsestiden, hvor støtten har været intens til via projektet gradvist at nedtone voksenstøtten for på sigt at gøre den unge selvstændig.

For den enkelte unge sammensættes et eller flere af disse moduler:

  • Frivillig mentor – en-til-en relation
  • Samtalegrupper for unge – en-til-mange relation
  • Digital platform

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En digital indsats på internet og mobil 

CfDP skal stå for udarbejdelse af den digitale platform – et online sikret, socialt netværk, der skal fungere på internet og mobiltelefon med tydelig voksenkontakt. Udviklingen skal ske i tæt samarbejde med projektmedarbejdere, brugere fra målgruppen samt frivillige mentorer. Der skal udvikles et system,  hvor der dels vil være en lukket del (en-til-en kommunikation) og en åben del (alle i projektet) samt en generel adgang til cyberhus.dk. Den lukkede del bliver sikret med personligt login, så der kun er adgang for projektets målgruppe og tilknyttede voksne.

Udbredelse af konceptet

Projektet foregår i tæt samarbejde med Odense, Aarhus og Kolding Kommune – men det forventes, at erfaringerne herfra kan danne grundlag for “Young Connect”-konceptet kan blive udbredt til andre kommuner.

Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte:

– Ungdommens Vel
Generelt information om projektet v. projektleder Thomas Gajhede (51 23 03 38)

– Center for Digital Pædagogik
Information om den digitale indsats v. leder Anni Marquard  (50 50 24 13)

 

Fakta-boks om projektet

Målgruppe:
Tidligere anbragte unge i alderen 16-23 år.
Projektets formål:
Det overordnede mål for “Young Connect” er at fortsætte den unges udvikling fra anbringelsestiden, hvor støtten har været intens, til via projektet gradvist at nedtone voksenstøtten for på sigt at gøre den unge selvstændig.
Redskaber:
En webapp hvor der dels vil være en lukket del (en-til-en kommunikation) og en åben del (alle i projektet) samt en generel adgang til cyberhus.dk.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Grundlægger og Administrerende Direktør Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.