Sikker Internet Dag ‘12
Hvert år organiserer det europæiske netværk, Insafe, kampagnen Sikker Internet Dag, der har til formål at øge awareness om sikker og ansvarlig brug af internet- og mobilmediet. Temaet “Connecting generations and educating each other” har som mål at skabe større samhørighed mellem generationerne – forældre/børn, lærer/elev osv. I år lyder opfordringen “discover the digital world together .. safely!

Medierådet, Red Barnet og CfDP (der sammen udgør Safer Internet Center Denmark) markerede dagen med et ungeseminar på IT universitetet. Her blev 75 unge sat i stævne for at debattere udfordringer og muligheder i det digitale ungdomsliv. Især var temaet præget af udtrykket FOMO Sapiens, hvor FOMO dækker over Fear Of Missing Out. Er de unges massive mediebrug baseret på en frygt for at gå glip af noget? Gennem en række medieworkshops – tegneserier, præsentationer, lommefilm og diskussioner – fik de unge mulighed for at debattere om de mange digitale tilbud medfører afhængighed og overfladiskhed. Har vi voksne “ret”, når vi maler et negativt billede af de unges digitale adfærd – eller forstår vi bare ingenting af det der sker?

I tråd med det fælleseuropæiske tema om at forbinde generationerne, oplevede jeg det som meget positivt at man faktisk inddrog børnene selv. Vi må jo erkende, at der er en tendens til at voksne, forskere og interesseorganisationer generelt ofte sætter en dagsorden ud fra de problematikker, vi vurderer som aktuelle. På IT Universitetet fik de unge i hvert fald en mulighed for at blive hørt og forstået. Langt hen ad vejen synes jeg, de unge fik luftet deres holdninger til det at være PÅ – Dog oplevede jeg ind i mellem at de unge gik efter meget normative slutninger. Især i medieworkshopsene, hvor jeg så produktionerne som meget bekræftende ift voksnes “bekymrede” holdning. På et tidspunkt blev jeg faktisk lidt i tvivl om de unge forsøgte at “kanalisere” de voksnes bekymringer i stedet for at komme med eget besyv. Jeg ville umiddelbart have troet at de unge ville søge at afproblematisere den åbne tilgang til Facebook og sociale netværk. Alligevel synes jeg mange forsøgte at fokusere på online stress, afhængighed og nødvendigheden af at gå offline og pleje fysiske relationer. Det overraskede mig en smule. Ikke nødvendigvis negativt

Mange eksperter

Mest potent blev det, da et voksenpanel bestående af eksperter skulle give deres syn på dagens emner foran det store ungepublikum. Her blev det rigtigt interessant, fordi ekspertviden for alvor blev flankeret og modgået af de unges egne holdninger. Eksempelvis når Søren Schultz Hansen (forfatter til “Årgang 2012”) vredt insisterede på at vi voksne skulle tænke mere på “hvem det er et problem for”. Her kunne mange af de unge pludselig tale med om at de digitale mediers massive tilstedeværelse i deres liv ikke nødvendigvis gør dem til dårligere mennesker. Eksempelvis var der en pige der sagde, “‎“I snakker om facebook som om det er det eneste vi laver, men jeg opdaterer fx aldrig min fb. Jeg har bare fb tændt så folk kan komme i kontakt med mig, hvis de har noget relevant at sige til mig” 
Vi skal passe på med at generalisere og putte de unge i kasser, de ikke gider være i. Modtaget.

I det hele taget var formen med en række eksperter i dialog/diskussion med en stor gruppe unge eksperter meget frugtbar. Medierådet har i forbindelse med arrangementet skrevet et resumé af dagen med flere tankevækkende eksempler. Det kan læses her

Forældreansvar og fysiske filtre

Sikker Internet Dag blev markeret med en række nye observationer fra den gigantiske EU Kids Online Undersøgelse, der bygger på resultater indsamlet blandt mere end 25.000 europæiske borgere. Rapporten “How can parents support children’s internet safety?” fokuserer på forældres muligheder for at hjælpe børnene til et mere sikkert onlineliv. Og den understøtter det, CfDP har ment i årevis: At fysiske filtre ikke er vejen frem.

Compared with restricting children’s internet use, positive engagement can reduce the risk of harm without preventing the benefits of internet use.

I CfDP regi har vi altid kæmpet for at give børnene “etiske filtre i hovedet” og skabe dialog frem for fysiske filtre og begrænsninger. Meget a propos er diskussionen om fysiske filtre på skolerne igen dukket op i medierne i denne uge. (Denne gang ift pornosider i skolerne – førhen har diskussionen gået på Facebook, Youtube og Arto).
I CfDP mener vi fortsat at sådanne filtre potentielt kan skade dialogen med de unge. Vi kan alle gå på nettet fra 100 forskellige platforme, så hvad nytter det at sætte filter på en af dem? Det er altså forholdsvist nemt at finde porno på en telefon eller en tablet som benytter eget netværk. Hvis børnene aktivt går efter det, skal de nok finde det. Her må dialogen tage over – ikke teknologien.

Selvom det er belejligt at pålægge skolen ansvaret for, at elever ikke ser porno i skoletiden, så er det altså en opgave der primært ligger hos forældrene. Og det giver god mening. Den europæiske rapport fremhæver at forældrenes deltagelse i og dialog om det børnene møder på nettet er en ligeså væsentlig faktor, som fysiske filtre. Blot med den undtagelse at man med deltagelse fastholder barnets digitale muligheder så som læring, kommunikation, deltagelse og underholdning. Med filtre fjerner man det synlige problem, men man fjerner også det essentielle læringspotentiale i det.

Formanden for danske skoleelever, Vera Rosenbeck, siger, meget klogt, til Politiken at diskussionen om filtre i virkeligheden handler om bedre seksualundervisning og dialog med eleverne:

»Jeg tror, at alle kan blive enige om, at porno og vold ikke hører hjemme i folkeskolen. Vi er blot uenige i metoden, hvormed skolerne forsøger at forhindre det. Det er en alt for nem løsning at sætte filtre og forbud op for eleverne, fordi det måske holder de forbudte hjemmesider væk fra skolens område, men det ændrer ikke på elevernes opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert«, siger Vera Rosenbeck. (kilde)

Citatet understreger to vigtige pointer fra både Sikker Internet Dag 2012 og den nye EU rapport: Vi skal altid huske at spørge børnene/eleverne hvad DE synes, og vi skal forbedre undervisning og dialog om digitale problematikker i stedet for at tage skyklapper på.

Læs mere om EU rapporten her:

Download pressemeddelelsen i pdf (på engelsk) 
Download rapporten ”How can parents support children’s internet safety?”(på engelsk) 

 

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Ravn

Seniorkonsulent med speciale i unges digitale trivsel Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.